CÔNG TY TNHH TECHCONVINA DỊCH VỤ CHĂM SÓC KỸ THUẬT TOÀN DIỆN CHO NHÀ MÁY

 

Tổng hợp tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn máy cơ khí

Nền công nghiệp nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các nhà máy, các xưởng sản xuất ngày càng mọc lên rất nhiều. Cuộc sống nâng cao, nhu cầu an toàn trong lao động sản xuất càng phải được chú trọng. Việc thiết kế, lắp đặt máy móc cũng phải tuân theo các quy định của nhà nước về an toàn. Dưới đây là một số tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn máy cơ khí.Tên tiêu chuẩn

TCVN 2290-78
Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn
Link down: 

TCVN 2296-89
Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn
Link down: http://www.mediafire.com/?f3oihhaio7ievrc

TCVN 3288-1979
Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn
Link down: http://www.mediafire.com/?3kk1gx3685ae0am

TCVN 4244-1986
Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng
Link down: http://www.mediafire.com/?xbenac7oghq95fk

TCVN 4431-1987
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật
Link down:
http://www.mediafire.com/?ib7bcvsbx2tt0yk

TCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

Link down: http://www.mediafire.com/?029d2plj3kb0qaj

TCVN 4722-89
Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn

TCVN 4723-89
Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy

TCVN 4725-1989
Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy
Linh down:
http://www.mediafire.com/?pey18jn12maavwp

TCVN 4726 - 89
Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện


TCVN 4755 - 89
(ST SEV 4474 - 84)
Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
Link down :
http://www.mediafire.com/?b092xavq3z69i5l

TCVN 5019-89
Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn
Link down:
http://www.mediafire.com/?lani5jsji3bbaad

TCVN 5181-90
Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn
Link down :
http://www.mediafire.com/download.php?58saqcp4n52o4yz

TCVN 5183-90
Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.
Link down :
http://www.mediafire.com/download.php?5bjnmszurkt1h3p

TCVN 5184-90
Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5658-1992
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
TCVN 5186 - 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5187-90
ST . SEV 577-77 )
Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang

TCVN 5188 - 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt

TCVN 5346 - 91
(ST SEV 5307 - 85) Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
Linh down :
http://www.mediafire.com/download.php?o06qnd0h6l049nh

TCVN 5636 - 91 Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn
Linh down :
http://www.mediafire.com/download.php?eandzg3a7dd5uu3

TCVN 5658-1992
Ô tô - Hệ thống phanh - Yêu cầu chung và phương pháp thử
Link down :
http://www.mediafire.com/?u14ugakuzwjbudy

TCVN 5659 - 1992
Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung

TCVN 5744-1993
Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
Link down :
http://www.mediafire.com/?cbdfs908bfzpfvj

TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 - Phụ lục 1)
Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863-95
Thiết bị nâng
Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864-1995
Thiết bị nâng
Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích
Yêu cầu an toàn

TCVN 5866-1995
Thang máy
Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867-1995
Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn

TCVN 6004-1995

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6005-95
Thiết bị chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử

TCVN 6006-95

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
Link down :
http://www.mediafire.com/download.php?0qy20z9slzdlydd


TCVN 6007-1995 Nồi hơi - Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

TCVN 6008-1995
Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6153-1996
Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6154-1996

Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử

TCVN 6155-1996

Bình áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa

TCVN 6156-1996
Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6290 - 1997
Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

TCVN 6291 - 1997
Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6292-1997
Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6293 - 1997
Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6296 - 1997
Chai chứa khí - Dấu hiệu phòng ngừa

TCVN 6396-1998
Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXDVN 296: 2004
Giàn giáo các yêu cầu về an toàn