CÔNG TY TNHH TECHCONVINA DỊCH VỤ CHĂM SÓC KỸ THUẬT TOÀN DIỆN CHO NHÀ MÁY

 

Bảo dưỡng công nghiệp : Một số thuật ngữ hay dùng


Chúng tôi xin giới thiệu một số thuật ngữ thường dùng trong ngành Bảo dưỡng công nghiêp

 

 1. Industrial Maintenance : Bảo dưỡng công nghiệp
 2. Periodic Maintenance : Bảo dưỡng định kỳ
 3. Planned Preventive Maintenance ('PPM')  : Bảo dưỡng định kỳ
 4. Constant Maintenance : Bảo dưỡng định kỳ
 5. Preventitive Maintenance – PM : Bảo dưỡng dự phòng
 6. Corrective Maintenance) : Bảo dưỡng hiệu chỉnh
 7. Unscheduled Maintenance: Bảo dưỡng đột xuất
 8. General Maintenance: Bảo dưỡng tổng thể
 9. Mornitoring & Maintenance: Kiểm tra và Bảo trì
 10. Running maintenannce : Bảo dưỡng thường xuyên
 11. Local Maintenance :Bảo dưỡng cục bộ
 12. Maintenance Chart : Sơ đồ Bảo dưỡng
 13. Maintenance Management: Quản lý bảo dưỡng
 14. Operations, Administration and Maintenance : Khai thác , quản lý và bảo dưỡng
 15. Operational maintenance : Bảo dưỡng vận hành
 16. Condition Based Maintenance ( CBM) – Predictive Maintenance  : Bảo dưỡng dự phòng
 17. E megency Corrective Maintenance :Bảo dưỡng hiệu chỉnh khẩn cấp
 18. Eqiupment Maintenance Requirement List( EMRL) :Danh mục các thiết bị yêu cầu bảo dưỡng
 19. Level of Maintenance : Mức độ bảo dưỡng
 20. Low Maintenanance : ít bảo dưỡng
 21. Maintenance and Operation : Khai thác và bảo dưỡng
 22. Maintenance Charge : Phí bảo dưỡng
 23. Maintenance Condition : Điều kiện bảo dưỡng
 24. Maintenance crew : Đội bảo dưỡng
 25. Maintenance free : Không cần bảo dưỡng
 26. Maintenance Man – Hours( MMH) : số giờ bảo dưỡng
 27. Maintenance manual : Sổ tay bảo dưỡng
 28. Maintenance Policy : Chính sách bảo dưỡng
 29. Maintenance Schedule : Kế hoạch bảo dưỡng
 30. Predetermined preventive maintenance : Bảo dưỡng dự phòng định trước

Tin liên quan