CÔNG TY TNHH TECHCONVINA DỊCH VỤ CHĂM SÓC KỸ THUẬT TOÀN DIỆN CHO NHÀ MÁY

 

Bảo dưỡng công nghiệp và việc đánh giá rủi ro an toàn

 

Việc bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp được thực hiện trong các nhà máy, nhà xưởng trong tất cả các ngành công nghiệp. Nó được coi là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của người lao động chứ không riêng gì các kỹ thuật viên và các kỹ sư bảo trì.

Những người lao động làm việc liên quan đến các hoạt đồng bảo trì, bảo dưỡng công nghiệp đều có thể có nguy cơ gặp rủi ro; do đó cần phải có bảng đánh giá nguy cơ rủi ro, an toàn của hoạt động này và yêu cầu người lao động tham gia vào quá trình này.Đánh gải rủi ro an toàn cho công việc bảo trì công nghiệp là việc phải làm, vô cùng quan trọng quan trọng và rất cần thiết trước khi tiến hành bảo dưỡng bất kỳ hạng mục nào, Nó là cơ sở để các kỹ thuật viên có thể nhận biết và ý thức được các mối nguy cơ, nguy hiểm,các mối nguy hại có thể xảy đến với họ, với thiết bị và môi trường xung quanh trong quá trình bảo trì hệ thống, qua đó họ phải đưa ra các giải pháp để đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro có thể xảy ra.Đánh giá rủi ro an toàn cũng là yếu tố tối cần thiết giúp nhà thầu đảm bảo được an toàn lao động, phòng chống cháy nổ nhất là trong môi trường nhà máy.Sau đây Techconvina Factory Care xin giới thiệu mẫu đánh giá rủi ro an toàn và đưa ra giải pháp khi tiến hành công việc bảo trì, bảo dưỡng nhà máy .

 

Mẫu đánh giá rủi ro cho công việc bảo dưỡng công nghiệp


Tin liên quan: