BA ĐIỆN TÍCH Q GIỐNG HỆT NHAU

     

Câu hỏi: cha điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại cha đỉnh của một tam giác đều tất cả cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại trung tâm của tam giác đó là:

*

Lời giải:

Đáp án đúng:D.

Bạn đang xem: Ba điện tích q giống hệt nhau

E = 0

Giải thích:

*

Tại O biện pháp đều 3 đỉnh A, B, C với thuộc độ lớn điện tích là q.

Khoảng phương pháp từ trung ương của tam giác đều đến mỗi đỉnh của tam giác là:

*
*
Chọn D. E = 0.

Kiến thức mở rộng:


Mục lục ngôn từ


1. Điện trường


2. Cường độ điện trường


3. Các đạng bài xích tập về điện trường


1. Điện trường

- Điện trường là môi trường (dạng vật chất) phủ bọc điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên những điện tích không giống đặt trong nó.

- Nơi nào có điện tích thì bao phủ điện tích đó bao gồm điện trường.

- Một điện tích Q nằm tại một điểm trong không gian sẽ gây nên xung xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm vào điện trường đó sẽ bị Q tác dụng một lực điện và ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối

2. Cường độ điện trường

Giả sử có một điện tích điểm Q nằm tại điểm O. Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh nó. Để nghiên cứu điện trường của Q tại điểm M, ta đặt tại đó một điện tích điểm q, gọi là điện tích thử và xét lực điện tác dụng lên q (Hình 3.2). Theo định luật Cu-lông, q càng nằm xa Q thì lực điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Vày thế cần phải xây dựng một khái niệm đặc trưng đến sự mạnh, yếu của điện trường tại một điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường.

*

a. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng tỏ rằng lần lượt các điện tích thử q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

*

Ta tất cả thể thấy độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích thử q = +1C để đặc trưng cho cường độ điện trường tại điểm nhưng mà ta xét. Tuy vậy theo công thức (1.1), độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với q, đề nghị thương số F/qchính là độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1C. Vị đó, ta sẽ lấy thương số này làm số đo của cường độ điện trường. Vậy ta có định nghĩa sau:

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó với độ lớn của q.

*

b. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn điện tích q là đại lượng vô hướng, buộc phải cường độ điện trường Ecũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trườngEcó:

+ Phương và chiều trùng với phương với chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử q dương.

Xem thêm: Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học Sinh 7, Bài 59: Biện Pháp Đấu Tranh Sinh Học

+ Chiều nhiều năm (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ điện trường theo một tỉ lệ xích như thế nào đó.

c. Đơn vị đo cường độ điện trường.

Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

d. Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

*

e. Nguyên lí chồng chất điện trường

Giả sử tất cả hai điện tích điểm Q­1­ với Q2­gây ra tại điểm M nhị vec tơ cường độ điện trườngE1vàE2.

Nguyên lí chồng chất điện trường: các điện trường E1 cùng E2 đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một giải pháp độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp củavec tơ E1vàE2.

*

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

3. Những đạng bài bác tập về điện trường

Dạng 1:Xác định cường độ điện trường vày điện tích gây ra tại một điểm

* Phương pháp:

- Cường độ điện trường vì điện tích điểm Q gây nên có:

+ Điểm đặt: Tại điểm đang xét;

+ Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm đang xét;

+ Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q

*

, trong đó k = 9.109Nm2C-2.

Dạng 2:Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong điện trường

* Phương pháp:

- Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt vào điện trường:

*

có: + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q;

+ Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường ;

+Chiều: thuộc chiều với nếu q > 0 với ngược chiều với nếu q

*

- Vẽ vecto hợp lực bằng theo quy tắc hình bình hành.

Xem thêm: Nguyên Tắc Làm Mềm Nước Cứng Là Gì? Nước Cứng Là Gì

- Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin.