Bài tập về công và công suất có đáp án lớp 8

     

-Để biết bạn nào hay sản phẩm công nghệ nào làm việc khoẻ rộng ( thực hiện công cấp tốc hơn) fan ta đối chiếu công thực hiện được vào một đơn vị thời gian.

Bạn đang xem: Bài tập về công và công suất có đáp án lớp 8

-Công thực hiện được vào một đơn vị thời hạn được gọi là công suất.

Công thức tính công suất:

Trong đó:

A: công thực hiện (J)

T: khoảng thời hạn thực hiện tại công A (s)


Quảng cáo

3.Đơn vị công suất:

- giả dụ công A được tính là 1J, thời gian t được tính là 1s, thì năng suất được tính là:


*

- Đợn vị năng suất J/s được điện thoại tư vấn là oát (kí hiệu: W)

1W = 1J/s

1kW = 1000W

1MW = 1000 kW = 1000000W

- Chú ý: ngoài ra đơn vị hiệu suất còn được tính: mã lực (sức ngựa) ký hiệu là CV (Pháp), HP (Anh)

1CV = 736 W

1HP = 746 W


Quảng cáo

Ví dụ 1: Một hễ cơ triển khai được một công A trong khoảng thời gian t. Công thực hiện được vào một đối chọi vị thời hạn được call là:

A.Công toàn phần

B.Công tất cả ích

C.Công hao phí

D.Công suất

Lời giải:

Đáp án: D

Công của dòng sản phẩm thực hiện tại trong một solo vị thời hạn gọi là công suất

Ví dụ 2: Một sản phẩm cơ vào 1h sản hiện ra một công là 330kJ, vậy công suất của dòng sản phẩm cơ đó là:

A.P = 92,5WB.P = 91,7W

C.P = 90,2WD.P = 97,5W

Lời giải:

Đáp án: B

- Đổi:

A = 333kJ = 333000J.

1h =3600s.

- Theo phương pháp tính công suất của máy cơ:


*

Ví dụ 3: Một máy rượu cồn cơ tất cả công suất phường = 75W, chuyển động trong t = 2h thì tổng công của sản phẩm cơ có mặt là:

A.550 kJB.530 kJ

C.540 kJD.560 kJ

Lời giải:

Đáp án: C

- Áp dụng bí quyết tính công suất:


*

- Công bộ động cơ sinh ra trong 2 giờ là:

A = P.t = 75. 7200 = 540000 (W) = 540 (kW)


Câu 1: Một thiết bị cơ gồm công suất phường = 160W, sản phẩm đã hình thành công A= 720kJ. Vậy thời hạn máy đã chuyển động là:

A.1 giờ

B.1 giờ đồng hồ 5 phút

C.1 giờ đồng hồ 10 phút

D.1 giờ 15 phút

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

- Đổi 720kJ = 720000J

- Áp dụng bí quyết tính công suất:

- Thời gian hoạt động của máy cơ là:


*

= 1 giờ đồng hồ 15 phút.


Câu 2: Người ta bắt buộc một hộp động cơ sinh ra một công 360kJ trong một giờ đôi mươi phút. Động cơ fan ta yêu cầu lựa chọn có suất:

A.P = 75 WB.P = 80W

C.P = 360WD.P = 400W

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

- Công xuất hiện là 360kJ = 360000J

- Thời gian chuyển động 1 tiếng 20phút = 4800s.

- Công suất của sản phẩm cần dùng:


*

Câu 3: Một thiết bị bơm lớn dùng để bơm nước vào một ao, một giờ nó bơm được 1000m3 nước lên cao 2m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10N/dm3. Biết trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000N/m3. Công suất của sản phẩm bơm là:

A.5kWB.5200,2W

C.5555,6WD.5650W

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

- Đổi 1 giờ = 3600 giây

- Trọng lượng của nước được bơm lên là:

P = d.V = 10000.1000 = 107 (N)

- độ cao nước được bơm lên h = 2m.

- Công vì chưng máy bơm có mặt là:

A = P.h = 107. 2 = 2.107 (J)

- Công suất của sản phẩm bơm:


Câu 4: Người ta thực hiện một yêu cầu cẩu có hiệu suất là 10kW nhằm kéo một trang bị có trọng lượng 1000kg lên rất cao 10m. Biết năng suất của bắt buộc cẩu là 80%. Vậy cẩu cần bao nhiêu thời hạn để kéo đồ lên?

A.t = 2,5sB.t = 3s


C.t = 2sD.t = 3,5s

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

- Trọng lượng của thứ là:

P = 10.m = 10.1000 = 10000 (N)

- chiều cao h=2m, năng suất máy p. = 10kW, năng suất H = 80%.

- Công bổ ích để nâng vật lên rất cao 10m là:

Ai = P.h = 10000.2 = 20000 (J) = trăng tròn (kJ)

- Công toàn phần nhằm nâng vật lên cao 10m là:

A = Ai : H = trăng tròn : 0,8 = 25 (kJ)

- Thời gian hoạt động vui chơi của cần cẩu là:


Câu 5: Một ô tô đang vận động thẳng các với vận tốc 45km/h. Biết lực cản của ko khí với ma sát chức năng lên ô tô là 200N. Năng suất của bộ động cơ ô tô bây giờ là:

A.P = 2kWB.P = 2,5kW

C.P = 4,5kWD.P = 5kW

Hiển thị đáp án

- Ô sơn đi trên tuyến đường với gia tốc 45km/h = 12,5m/s.

Trong thời gian 1 giây xe hơi đi được 12,5m.

- vì chưng đang chuyển động đều đề xuất lực cản của ko khí cùng ma sát bằng lực kéo do hộp động cơ sinh ra:

Fkéo = Fcản = 200N.

- Công của hộp động cơ sinh ra khi ô tô di chuyển 12,5m là:

A = F.s = 200.12,5 = 2500 (J)

- Đây là công rượu cồn cơ ô tô sinh ra trong thời gian 1 giây

là năng suất của hộp động cơ ô tô.


Câu 6: Một đoàn tàu vận động thẳng đều trên phố ray với tốc độ V = 36km/h. Năng suất của đầu thiết bị là 50kW. Tính lực cản của ma gần cạnh và bầu không khí Fc tác dụng lên đoàn tàu?

Hiển thị đáp án

- Đổi:

36km/h = 10m/s.

50kW = 50000W

- Đoàn tàu vận động thẳng đều trên phố ray nên những lực tính năng vào đoàn tàu cân đối nhau:

Lực kéo bằng lực cản của ma sát và không khí: Fk = Fc .

- Lực bởi vì đầu máy sinh ra trong một giây là:

A = P.t = 50000.1 = 50000 (J)

- trong một giây đoàn tàu đi được 10m. Lực kéo của đầu sản phẩm là:


- Suy ra lực cản của ma gần kề và không gian Fc tác dụng lên đoàn tàu là: 5000N.

Đáp số: 5000N


Câu 7: Người ta sử dụng một nên cẩu nhằm nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ dài 12m. Thời gian cần thiết để nâng vật lên tới độ cao 12m là 2 phút. Tính năng suất của nên cẩu? bỏ qua ma cạnh bên và các hao tổn phí khác

Hiển thị đáp án

- Đổi: 2 phút = 120 giây

- Trọng lượng của thùng hàng là :

P = 10.m = 10.2500 = 25000 (N)

- Công triển khai được lúc nâng thùng hàng lên chiều cao 12m là:

A = F.s = 25000.12 = 300000 (J ) = 300 (kJ)

- công suất của nên cẩu là:


Đáp số: 2,5kW


Câu 8: Trong thời gian 25 giây, một fan công nhân dùng ròng rọc cồn để nâng một vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây thoải mái là 160N. Hỏi tín đồ công nhân đó đã thực hiện một năng suất bằng bao nhiêu?

Hiển thị đáp án

- Kéo một đồ nặng lên cao nhờ ròng rã rọc rượu cồn thì được lợi nhì lần về lực tuy thế lại thiệt hai lần về đường đi.

- đồ gia dụng được nâng lên cao 7m thì đầu dây thoải mái phải kéo đi một đoạn bằng 14m.

- Công do bạn công nhân tiến hành được là:

A = F.s = 160.14 = 2240 (J)

- hiệu suất của bạn công nhân đó là:


Đáp số: 89,6W


Câu 9: Một fan công nhân sử dụng hệ thống như hình vẽ nhằm kéo thứ lên cao.Biết đồ vật có khối lượng 80kg. Biết độ cao nâng đồ dùng lên là 5m .

- Tính:

a) khả năng kéo dây của bạn công nhân? Tính công tiến hành và quãng đường dịch chuyển của dây kéo?

b) thời gian kéo vật dụng lên là một phút. Tính hiệu suất của tín đồ công nhân.

Hiển thị đáp án

a)Trọng lượng của vật:

P = 10.m = 10.80 = 800 (N)

- khối hệ thống gồm một ròng rọc động nên cho ta lợi gấp đôi về lực.

- sức lực kéo dây của người cộng nhân là:


- hệ thống gồm một ròng rã rọc động bắt buộc ta bị thiệt 2 lần về mặt đường đi. Quãng đường dịch chuyển của dây kéo là:

l = 2h =2.5 = 10 (m)

- Công triển khai của người công nhân :

A = P.h = 800.5 = 4000 (J)

b)Công suất của fan công nhân :


Đáp số: 400N; 4000J; 66,7W


Câu 10: Một đập thủy điện đang đựng đầy nước. Vách chống của đập cao 25m, bạn ta xả qua vách ngăn xuống dưới. Hiểu được lưu lượng làn nước là 120m3/phút, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Tính công suất của chiếc nước.

Hiển thị đáp án

- khối lượng nước chảy trong 1 phút là:

120.1000 = 120000 (kg)

- Trọng lượng của làn nước chảy trong một phút là:

P = 10.120000=1200000 (N)

- Công của làn nước chảy trong 1 phút là:

A = P.h = 1200000.25 = 30000000 (J) = 30000 (KJ)

- hiệu suất của cái nước:


Đáp số: 500kW


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trướcTrang sau
Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Bài tập về công và năng suất lớp 8 nâng cao
*
Reply
*
4
*
0
*
phân tách sẻ

Uống thuốc kị thai bao gồm tăng áp suất máu không

Thuốc tránh thai bình yên cho số đông mọi người, nhưng tất cả các một số loại thuốc đều có một số rủi ro khủng hoảng và tính năng phụ. Không các thế, có những người ...


Khỏe ĐẹpThuốc
Biện pháp duy trì gìn môi trường xanh không bẩn đẹp

Sáng kiến tởm nghiệm: một trong những biện pháp giúp học sinh đảm bảo môi ngôi trường Xanh – sạch mát – ĐẹpMỤC LỤCNỘI DUNGMục lụcI. PHẦN MỞ ĐẦUI.1. Tại sao chọn đề ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Vở bài tập giờ đồng hồ Việt lớp 2 tập 2 trang 57

Bác hồ sống rất giản dị. Dở cơm của bác bỏ …………. Như dở cơm của mọi bạn dân. Bác bỏ thích hoa huệ, loại hoa trắng……………. . Nhà chưng ở là một trong ...

Xem thêm: Thuyết Minh Về Mâm Ngũ Quả Trung Thu Yết Trình Mâm Ngũ Quả Rằm Trung Thu


Khỏe ĐẹpBài tập
Giải bài bác tập tiếng anh lớp 5 workbook

Từ vựng Unit trăng tròn SGK giờ Anh lớp 5Lesson 3 unit đôi mươi SGK tiếng anh 5Lesson 2 unit trăng tròn SGK giờ anh 5Lesson 1 unit đôi mươi SGK giờ đồng hồ anh 5 Giải bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới, sách ...


Khỏe ĐẹpBài tậpHọc TốtTiếng anh
Giải bài bác tập tiếng việt lớp 3 trang 62

Với bài xích giải bao gồm tả Tuần 12 trang 62 Vở bài bác tập giờ Việt lớp 3 Tập 1 tốt nhất, cụ thể sẽ góp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu sẽ giúp các em ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Nổi chuyên đỏ trên da khi mang thai

Nổi mề đay khi mang thai không chỉ khiến cho mẹ thai mệt mỏi, khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến sự trở nên tân tiến của bầu nhi còn nếu như không điều trị. ...


Khỏe ĐẹpMang thai
Chiếu chùm tia sáng tuy vậy song cho tới gương ước lồi

- Chiếu chùm tia sáng song song cho tới gương cầu lõm thì chùm sự phản xạ là chùm ....... - Chiếu chùm tia sáng tuy vậy song tới gương ước lồi thì chùm sự phản xạ là chùm ...


Khỏe ĐẹpSon
Triệu triệu chứng băng huyết sau thời điểm uống dung dịch phá thai

Băng huyết thường xảy ra sau thời điểm phá thai. Đây là 1 biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người của bầu phụ. Vậy lý do do đâu, ...


Khỏe ĐẹpThuốc
Bài tập tài chính quốc tế Nguyễn Văn Tiến pdf

Skip to nội dung Bạn đánh giá sách và giao dịch giao dịch bằng tiền phương diện trực tiếp cho nhân viên cấp dưới cấp dưới giao hàng trên toàn quốc .Bạn được soát sổ ...


Khỏe ĐẹpBài tập
Mua dung dịch hyra gan ở đâu

Trên thị trường hiện nay có không ít thông tin về Hyra gan tuy nhiên còn gần đầy đủ. Bài này https://chuyengiadaday.com xin được trả lời cho chính mình các ...


Hỏi ĐápỞ đâuKhỏe ĐẹpThuốc
Đơn vị cơ sở cấu trúc nên khung người sống là gì

Tế bào là đơn vị cơ bản của cấu tạo và tính năng trong sinh vật. Toàn bộ các sinh vật gần như được sản xuất thành xuất phát từ một hoặc nhiều tế bào. Tế bào phạt ...


Hỏi ĐápLà gìKhỏe ĐẹpCơ thể
Các loại mô bao gồm trong cơ thể người là tế bào nào

Mô là tập hòa hợp gồm những tế bào chuyên hóa có kết cấu giống nhau, thực hiện công dụng nhất định. A. 5B. 4C. 3D. 2Đáp án đúng B.Ở người có 4 các loại mô, vày ...


Khỏe ĐẹpCơ thể
Son a26 là color gì

Son Background A26 mở ra chưa lâu nhưng rất lấy được lòng chị em phụ nữ. Vật chứng là tương đối nhiều nàng thiết lập vũ khí ảo diệu này và trở thành bạn ...


Khỏe ĐẹpSon
Các yếu ớt tố tác động đến thời hạn bán thải của thuốc

Sự đưa hóa thuốc mục đích của chuyển hóa thuốc: Để loại bỏ chất kỳ lạ (thuốc) thoát ra khỏi cơ thể. Tuy thế như ta sẽ biết, dung dịch là phần đông phân tử rã ...


Khỏe ĐẹpThuốc
Đặt dung dịch viêm phụ khoa bao lâu thì khỏi

Đặt dung dịch phụ khoa bao thọ thì quan hệ nam nữ được? Đặt thuốc phụ khoa có quan hệ được không? tình dục tình dục có tác động gì đến hiệu quả của dung dịch ...


Hỏi Đáp Bao lâuKhỏe ĐẹpThuốc
Viết đoạn văn ra mắt vẻ đẹp mắt của bà bầu thúy kiều

Viết đoạn văn kể về bà mẹ Thúy Kiều qua đoạn trích chị em Thúy Kiều. Trong các số đó có áp dụng yếu tố miêu tả ...


Khỏe ĐẹpĐẹp
Cách thực hiện thuốc detox

Sở Y tế Long An chỉ huy Phòng nhiệm vụ y tế phối hợp bệnh viện theo dõi tình tiết của người bệnh Thắm, nếu chuyển biến xấu phải report gấp nhằm ...


Mẹo HayCáchKhỏe ĐẹpThuốc
Có nên cho trẻ em sơ sinh uống thuốc tay

Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh ninh bình > tư vấn GDSK > Dược lâm sàng ...


Hỏi ĐápCó nênKhỏe ĐẹpThuốc
Ưu điểm của dung dịch hóa học bảo đảm thực thứ là
Khỏe ĐẹpThuốcHọc TốtHọc
Nước ép bớt cân thanh thanh lọc cơ thể

Nước nghiền detox là cách thức thanh lọc khung hình và sút cân được sử dụng rộng rãi hiện nay. Trong nội dung bài viết này, mời bạn cùng Chai PET sử dụng Gòn khám phá loại ...

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Đầm Sen Đang Mùa Hoa Nở Hay Nhất, Tả Cảnh Đầm Sen Quê Em


Khỏe ĐẹpCơ thể
Quảng cáo

Tương Tự


Bài tập tìm hàm truyền đạt có ích giải4 tháng trước. Bởibuiphat_3
Bài tập phương trình bậc 2 với hệ thức Viet4 mon trước. Bởinguyenluyenpt
Bài tập Kegel cho thanh nữ sa tử cung4 tháng trước. BởiLam_anh3
Giải vở bài xích tập toán lớp 1 trang 19 tập 24 tháng trước. BởiKinhtungtop
Bài tập cải tiến và phát triển chung Thổi bóng4 mon trước. BởiKinh_chinhhn

Toplist được quan liêu tâm


#1
Top 8 câu hỏi trắc nghiệm về liên hoan tiệc tùng 20225 ngày trước
#2
Top 15 chánh thanh tra thiết yếu phủ hiện nay là ai 20225 ngày trước
#3
Top 15 những công cụ tài chính trong thống trị môi trường nghỉ ngơi việt nam hiện thời 20223 ngày trước
#4
Top 8 thực phẩm tác dụng đó cơ quan nào thống trị 20223 ngày trước
#5
Top 7 bị can gia nhập ở những giai đoạn tố tụng làm sao 202222 giờ đồng hồ trước
#6
Top 7 công nghệ lớp 5 bài xích 1 ghi nhớ 20221 ngày trước
#7
Top 9 hoa sinh nhật đẹp nhất 20226 ngày trước
#8
Top 19 chính phủ nước nhà lâm thời được thành lập thay mặt đại diện cho 20222 ngày trước
#9
Top 6 thủ tục ly hôn khi 1 bên ở quốc tế 20223 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Ghép nối trong Python4 ngày trước. Bởimitnam_4
Từ tất cả 5 vần âm với các chữ chiếc nạc năm 20226 ngày trước. Bởidangtungbmt
Tiệc buôn bán Nguyệt tháng 1 năm 20235 ngày trước. BởiDranh1
Dự đoán xổ số kiến thiết miền ngày 19 tháng 12 năm 20226 ngày trước. Bởivohien_5
App hiểu truyện được xây dựng như thế nào6 ngày trước. BởiKi_hung2
Làm bí quyết nào để mang URL vào PHP?6 ngày trước. BởiLamhung_hit
De chất vấn 1 tiết thứ lý 8 HK25 ngày trước. Bởimrbao_2
Chi tổn phí xây dựng thương mại dịch vụ sẽ giảm vào khoảng thời gian 20235 ngày trước. Bởivophatxinh
Các biến đổi trong Python w3schools4 ngày trước. Bởipham_my2
Bút lông bao nhiêu tiền4 ngày trước. Bởibuidung_kute

Chủ đề


ToplistĐịa Điểm HayLà gìHỏi Đáp Mẹo HayNghĩa của từCáchHọc TốtCông NghệprogrammingHọcReviewKhỏe ĐẹpCryto2023MáyTop ListSản phẩm tốtGiá bài TậpBao nhiêuXây ĐựngNgôn ngữtoptenTopHướng dẫnỞ đâuNhàTiếng anhDịch tại saoBài tậpĐại họcSo SánhMáy tínhVì saoBao lâuHà NộiThế nàoKhoa HọcMón NgonSách Là aiThanh HóaSo sánhcách hồ nước Chí MinhĐánh giáListpython
Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xóm hội


Bản quyền © 2021 MarketingBlog Inc.