Cách Chứng Minh Tam Giác Đều

     

– cách 1:Chứng minh tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách chứng minh tam giác đều

– bí quyết 2:Chứng minh tam giác đó gồm 3 góc bằng nhau.

– phương pháp 3:Chứng minh tam giác đó cân nặng và bao gồm một góc bằng 60 độ.

– phương pháp 4:Chứng minh tam giác đó tất cả 2 góc bằng 60 độ.

*

Cùng top lời giải tìm kiếm hiểu chi tiết hơncách chứng minh tam giác đều là tam giác cân nặng nhé:

Trong hình học, tam giác đều là tam giác có tía cạnh bằng nhau hoặc tương đương bố góc bằng nhau, cùng bằng 60°. Nó là một đa giác đều với số cạnh bằng 3.


Mục lục văn bản


1. Định nghĩa tam giác đều


2. Dấu hiệu nhận biết


3. Tính chất của Tam giác đều


4. Biện pháp chứng minh Tam giác đều


5. Công thức tính diện tích và chu vi tam giác đều


1. Định nghĩa tam giác đều

Tam giác đều là tam giác gồm 3 cạnh bằng nhau.

Xem thêm: Chủ Quyền Lãnh Thổ Quốc Gia Là Gì ? Những Điều Cần Biết Lãnh Thổ Quốc Gia Là Gì

Hệ quả:

-Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60°

-Nếu vào một tam giác có tía góc bằng nhau thì đó là tam giác đều.

-Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 60° thì đó là tam giác đều.

*

2. Dấu hiệu nhận biết

- Tam giác tất cả 3 cạnh bằng nhau là tam giác đều

-Tam giác tất cả 3 góc bằng nhau là tam giác đều

-Tam giác cân gồm một góc bằng 60° là tam giác đều

-Tam giác gồm 2 góc bằng 60 độ là tam giác đều

3. Tính chất của Tam giác đều

-Tính chất 1:Trong tam giác đều mỗi góc bằng 60 độ

Ví dụ: Tam giác OAB đều => Góc A = O = B = 60°

-Tính chất 2:Tam giác đều có 3 đường cao bằng nhau

-Tính chất 3:Tam giác đều tất cả 3 đường trung tuyến bằng nhau

4. Phương pháp chứng minh Tam giác đều

-Cách 1:Chứng minh tam giác đó có 3 cạnh bằng nhau.

Ví dụ: Tam giác OAB tất cả OA = OB = AB

=> Tam giác OAB đều

-Cách 2:Chứng minh tam giác đó có 3 góc bằng nhau.

Ví dụ: Chứng minh tam giác OAB có góc O = B = A

=> Tam giác OAB đều

-Cách 3:Chứng minh tam giác đó cân và bao gồm một góc bằng 60 độ.

Xem thêm: Giáo Án Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu Theo Công Văn 5512, Giáo Án Văn 8 Bài Lựa Chọn Trật Tự Từ Trong Câu

Ví dụ: Tam giác OAB cóOA =OB vàÔ = 60°

=> Tam giác OAB đều

-Cách 4:Chứng minh tam giác đó có 2 góc bằng 60 độ.

Ví dụ: Tam giác OAB gồm góc A = B = 60°

=> Tam giác OAB đều

5. Công thức tính diện tích và chu vi tam giác đều

*