Cảm Âm Xuân Về Trên Bản H'Mông

     

SIÊU KHUYẾN MÃI – download 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – tải SÁO TẶNG TIÊU sở hữu TIÊU TẶNG SÁO – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY


Cảm âm Xuân về bạn dạng Mèo bản đầy đủ và chi tiết soạn mang lại sáo Mèo Việt, sáo bầu – sáo Mèo Tàu với sáo ngang. Đây là bản cảm âm bài xuân về trên bản Mèo khá đầy đủ và chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản h'mông

Cảm âm xuân về bản Mèo đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Do2 Sib Do2… Sib Do2…. Mib Do) ( vuốt thong dong Mib xuống Do)Mib fa Sol Mib fa (Sib Sol Sib) SolSòn…. Bởi Mib fa Sol Mib fa Sol (Sib Sol Sib) Mib DoDo2 Sib Do2…. Sib Do2 Mib Do, …. Mib fa Sib ..Sol fa SolFa Mib fa, Mib fa Mib vị ….sònSòn vì Mib, fa Mib fa Mib vì chưng (Sib Sol) ( Sib dập xuống sol)(Sol fa) Sol Sib Sol Sib Sol fa SolSòn vày Mib fa Mib fa Mib bởi Mib(Mib fa) Mib vị Mib DoDo2 Sib Do2 Sib Do2 Mib bởi vì fa fa Sol Sib Sib Sol (fa Sol)Sòn bởi Mib fa Mib fa Mib DoSib Do2 Sib Sol SibSol Sib Sol fa SolFa Sol fa Mib faMib fa Mib vày MibDo Mib vì Mib vì Mib sòn vì Mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol (Sib Do2)Do2 Sib fa Sol Mib vì fa Sol (Sib Sol Sib) Sol (fa Sol)Sòn do Mib fa….Mib fa Mib do (Sib Do2 )

ĐK Xuân Về Trên bạn dạng Mông

(Sib Do2) (Sib Do2) (Mib Do) DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib vì Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)(Sib Do2) (Sib Do2) Mib vì chưng DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib vị Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn vì Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn vì Do Mib fa Mib fa Mib bởi DoSòn sòn vị Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn vì chưng Do Mib fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Sib Sol Sib Sol Sib fa Sol fa Sol Mib fa Mib do Mib vì Mib sòn vị Mib fa Sol fa Sol Sib Do2 Sib Do2 Mib vày DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib do Mib fa (fa Sol) (fa Sol) (fa Sol)Sib Do2 Sib Do2 Mib do DoSib Do2 Sib Do2 Sol (Sib Sol) fa Sol fa Mib vày Mib Sol fa Sol Sib DoSòn sòn vì Do Mib fa Mib fa Sib Sol (fa Sol)Sòn sòn bởi vì Do Mib fa Mib fa Mib vì DoSòn sòn vì chưng Do Mib fa Sol Sib Do2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo cho sáo Mèo Tàu và sáo Bầu.

Xem thêm: Xông Lá Xông Cảm Cúm Gồm Những Gì, Nồi Lá Xông Trị Cảm Cúm

Bản này cao hơn bạn dạng kia 1 cung

Re2 Do2 Re2… Do2 Re2…. Fa Re) ( VUỐT TỪ TỪ Fa XUỐNG Re)Fa Sol La Fa Sol (Do2 La Do2) LaSÒN…. Re Fa Sol La Fa Sol La (Do2 La Do2) Fa ReRe2 Do2 Re2…. Do2 Re2 Fa Re, …. Fa Sol Do2 ..La Sol LaSol Fa Sol, Fa Sol Fa Re ….SÒNSÒN Re Fa, Sol Fa Sol Fa Re (Do2 La) ( Do2 DẬP XUỐNG La)(La Sol) La Do2 La Do2 La Sol LaSÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa Re Fa(Fa Sol) Fa Re Fa ReRe2 Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re Sol Sol La Do2 Do2 La (Sol La)SÒN Re Fa Sol Fa Sol Fa ReDo2 Re2 Do2 La Do2La Do2 La Sol LaSol La Sol Fa SolFa Sol Fa Re FaRe Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Sol La Do2 La (Do2 Re2)Re2 Do2 Sol La Fa Re Sol La (Do2 La Do2) La (Sol La)SÒN Re Fa Sol….Fa Sol Fa Re (Do2 Re2 )

ĐK

(Do2 Re2) (Do2 Re2) (Fa Re) ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)(Do2 Re2) (Do2 Re2) Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La Do2 La Do2 Sol La Sol La Fa Sol Fa Re Fa Re Fa SÒN Re Fa Sol La Sol La Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa Sol (Sol La) (Sol La) (Sol La)Do2 Re2 Do2 Re2 Fa Re ReDo2 Re2 Do2 Re2 La (Do2 La) Sol La Sol Fa Re Fa La Sol La Do2 ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Do2 La (Sol La)SÒN SÒN Re Re Fa Sol Fa Sol Fa Re ReSÒN SÒN Re Re Fa Sol La Do2 Re2…

Cảm âm Xuân về bản mèo đến sáo ngang.

Xem thêm: Top 7 Ảnh Chụp Sau Lưng Cực Chất Nam Cực Ngầu Triệu Like, Hình Ảnh Chụp Sau Lưng Buồn

La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La.Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2. Mi2. La2 Do2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La.La2 Sol2 La2, Sol2 La2 La, Do2 Re2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2, Re2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Mi2.Mi2 La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Sol2 Mi2.Re2 Mi2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2.Re2 Do2 La2 Do2 La2. La2 Sol2 La2.Sol2 La2 La2 Re2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Do2 La2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Sol2.Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Re2.Do2 Re2 Do2 La2 Do2 Do2.La2 Do2 La2 Do2 La2.Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 La2.La2 Sol2 Re2 Mi2 Do2 La2 Re2 Sol2 Sol2 Mi2 Mi2.Mi La2 Do2 Re2.Do2 Re2 Do2 La La2 La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Mi2 Mi2.La2 La2 La La.La2 La2 Mi2 Mi2.Re2 Mi2 Re2 Do2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2.Mi2 Mi2 La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi mi La2 La2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 La2. Mi2 Mi2 La2 La2.Do2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Mi2.Mi mày La2 La2 Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 Sol2 Mi2 Sol2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Do2 Re2 Do2 Re2 La2 Do2 La2 Do2 Mi2 La2 Do2 Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2.