CÔNG KHAI LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

công khai
*

- đgt, trgt. (H. Công: gần như người; khai: mở) cho mọi người biết, không che giếm: từ 1950, Mĩ đã công khai minh bạch can thiệp vào nước ta (HCM); bốn tưởng tiên tiến rất có thể công khai cơ mà tuyên chiến cùng bốn tưởng không tân tiến (ĐgThMai).

Bạn đang xem: Công khai là gì


đặc tính của chuyển động nhà nước theo cơ chế dân chủ. Trong chính sách dân chủ tư sản, nhà nước đảm bảo lợi ích của kẻ thống trị thống trị; hoạt động của nhà nước chỉ sở hữu tính chồng trong một phạm vi giảm bớt và ưu tiền về hình thức, chủ yếu là vào việc tổ chức bầu cử, xử án, chào làng những cơ chế của bên nước, tường thuật các cuộc tranh cãi nghị trường. Theo đúng thực chất nhà nước là của dân và do dân, không có ích ích riêng đối lập với công dụng của nhân dân, nhà nước dân chủ suy nghĩ việc động viên nhân dân tham gia quản lí công ty nước tích cực và lành mạnh hơn. Dân chúng được tin tức về tình hình quốc gia và vận động của bộ máy nhà nước, thống kê giám sát và phê bình công việc của đơn vị nước, thâm nhập hoạch định chính sách ngay cả vào giai đoạn chuẩn bị. Công ty nước sử dụng thoáng rộng các vẻ ngoài trưng ước ý dân, tổ chức thảo luận các dự án chính sách, khích lệ báo, đài làm trọng trách diễn đàn của nhân dân. Tính chồng của vận động nhà nước không có nghĩa là không gồm những kín đáo quốc gia, có nghĩa là những thông tin mà những cơ quan công ty nước, những đoàn thể quần chúng và mọi công đân đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn vì an ninh của đơn vị nước với của đất nước.

Xem thêm: 10 Công Việc Làm Thêm Trên Máy Tính Tại Nhà Online "Hốt Bạc" Không Cần Vốn Nhiều


ht. Mở trước số đông người, không giấu kín. Phiên họp công khai. Tính công khai của phiên xử.

Xem thêm: Ngày Xưa Cho Nhau Tình Yêu Đó Anh Mong Anh Là Tất Cả, Ngày Mai Em Đi

là bài toán cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng công bố, báo tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về văn bản nhất định.


*

*

*

công khai

công khai adj
Public; opendeclaredopencạnh tranh công khai: mở cửa competitioncông đoàn công khai: open unioncông ty (cổ phần) công khai: xuất hiện companyđấu thầu công khai: xuất hiện bidsđấu thầu công khai: mở cửa tendergiá thắt chặt và cố định công khai: mở cửa pricegiấy phép công khai: xuất hiện licensegiao dịch công khai: mở cửa transactiongọi thầu công khai: xuất hiện bidshô giá bán công khai: mở cửa outcryphân phối ngân sách chi tiêu công khai: mở cửa allotmentsự định giá công khai: xuất hiện pricingthỏa ước giá công khai: xuất hiện of price agreementthư công khai: open letterovertthị trường (hàng hóa) công khai: market overtthị trường công khai: market overtpublicbán đấu giá chỉ công khai: public auctionbán đấu giá bán công khai: public salebỏ thầu công khai: public bidcổ phiếu phân phối trên thị phần công khai: going publiccông ty cổ phần công khai: public company limited by sharescông ty cổ phần công khai: public companycông ty hữu hạn cổ phần công khai: public limited companygói thầu công khai: public tendergọi thầu công khai: public tenderkiểm toán công khai: public auditphát hành công khai: going publicphát hành công khai: public issuephát hành công khai (cổ phiếu... Vào công chúng): public issuesự xuất kho công khai: public offeringsự xuất kho công khai (cổ phiếu, hội chứng khoán): public offeringsự thẩm vấn công khai: public examinationthám kế công khai: public auditthẩm tra công khai: public auditthẩm vấn công khai: public examinationthị ngôi trường công khai: public marketbán đấu giá chỉ công khaivenduebáo giá bán công khaigeneral offerchào download công khaitakeover bidchính sách thị phần công khaiopen-market policycông khai toàn bộfull disclosurecông ty cổ phần không công khaiclose companycông ty ko gọi cổ phần công khainon-public corporationcông ty yết giá công khaipublicly listed companycuộc đấu giá công khaivendueđấu thầu công khaicompetitive bidgiá công khaidisplayed pricegiá công khailist price