CÔNG THỨC TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRONG HÓA HỌC VÀ VẬT LÝ

     

- khối lượng riêng của một hóa học được khẳng định bằng trọng lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1 m3) hóa học đó:


KHỐI LƯỢNG RIÊNG - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

1. Trọng lượng riêng

- khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1 m3) hóa học đó:

(D= dfracmV).

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng riêng trong hóa học và vật lý

Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.

2.

Xem thêm: Cấu Trúc Phân Tử Adn - Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn Và Arn

Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng rẽ của một chất được xác minh bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

(d =dfracPV).

3.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Học Học Nữa Học Mãi, Giải Thích Câu Nói Học, Học Nữa, Học Mãi Hay Nhất

cách làm tính trọng lượng riêng rẽ theo trọng lượng riêng: (d= 10D). 

techftc.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp techftc.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện techftc.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép techftc.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.