Cross the line là gì

     

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 69 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng trung ương và Christopher Cruise phụ trách.Bạn vẫn xem: Cross the line là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are CROSS THE RED LINE and A WORD lớn THE WISE.

Bạn đang xem: Cross the line là gì

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là CROSS THE RED LINE cùng A WORD to THE WISE.

Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors etc. From low lớn very high alcohol degrees. Some tiệc nhỏ goers drink và remain sober, others get drunk, chiến bại their senses and get into troubles. Mai Lan & Mike enjoy drinking once in a while. But they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive. They have to lớn watch their budget, too.

Hồi này ở các tiệc tùng, các loại rượu được ưa chuộng quá ! có cocktail, rượu vang, rượu khỏe khoắn đủ loại, từ nồng độ thấp đến cao. đa số người uống rượu mà lại giữ được thức giấc táo, đa số người khác say khướt, mất lý trí và gây các rắc rối. Mai Lan và Mike thọ lâu cũng thích uống rượu. Nhưng mà họ biết họ cần tự kiểm soát mình. Họ cũng biết là rượu không ít tiền chút nào. Bọn họ phải quan tâm đến túi tiền của mình nữa.

MAI LAN: The Valentine các buổi tiệc nhỏ last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends và meet new people. You did, too, didn’t you?

Tiệc Valentine cuối tuần qua vui quá. Tôi say mê họp mặt với bạn và gặp thêm các bạn mới. Anh cũng thế, cần không ?

MIKE: Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?

Có, tôi cũng vui lắm. Tuy nhiên tôi thấy nhóm chúng ta trai uống những quá. Cô gồm thấy Brian uống hết cả chai whiskey không ?

MAI LAN: No. Did he? That’s too much. I remember we came lớn his house one day when his parents were having a serious talk with him about his drinking.

Không. Anh ta uống cố kỉnh đấy à? quá lắm. Tôi ghi nhớ một hôm mình tới bên Brian đúng vào lúc ba má của anh đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh về sự uống rượu.

MIKE: I remember that well. They cautioned him not to lớn drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.

Tôi ghi nhớ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống nhiều. Họ sợ hãi anh thành một "alcoholic" .

MAI LAN: An alcoholic is one who drinks too much alcohol & becomes addicted lớn it. Right?

Một "alcoholic" là một trong những người uống nhiều rượu thừa và vươn lên là nghiện, bắt buộc không?

MIKE: That’s right. Brian really drinks a lot, every day. His parents warned him not lớn cross the red line.

Đúng đó. Brian trái uống những và uống sản phẩm ngày. Ba má hình ảnh đã cảnh cáo hình ảnh đừng "cross the red line".

MAI LAN: “Cross the red line”? You mean…

"Cross the red line” ? Anh hy vọng nói…

MIKE: Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.

Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E nghĩa là đi quá trớn, vượt giới hạn, bình an lúc đó không thể được bảo đảm.

MAI LAN: So his parents warned him not to cross the red line, not lớn drink too much, not khổng lồ become an alcoholic.

Vậy bác mẹ anh cảnh cáo anh đừng "cross the red line", "đi thừa đà", đừng gồm uống nhiều mà đổi thay anh nghiện rượu.

MIKE: I hope he won’t cross the red line. It’s OK khổng lồ be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble!

MAI LAN: So his parents warned him. Does he listen to them? Does he take it seriously?

Vậy ba má cảnh cáo ảnh, ảnh có nghe lời không? Có coi là việc rất lớn không?

MIKE: I’m afraid he doesn’t, or he can’t stop drinking, that’s a sign of becoming an alcoholic.

Xem thêm: Ngực Căng Tức Nhưng Sữa Không Ra Sữa Phải Làm Sao? Sữa Căng Nhưng Vắt Không Ra

MAI LAN: Too bad! I hope he’d wake up and realize that his parents are right.

Phiền quá. Tôi hy vọng anh ta giác tỉnh và nhận thấy là cha mẹ anh đúng.

MIKE: Well, I hope so, too. His father was upset once và raised his voice lớn him, “A word lớn the wise is sufficient”!

Ồ. Tôi cũng hy vọng thế. Bố anh một hôm tương đối giận với nói cao giọng cùng với anh "a word lớn the wise is sufficient".

MAI LAN: So he was not happy with him và almost shouted at him “A word to the wise is sufficient”, that means…

Vậy là ông không vui về anh và gần như là la anh "a word khổng lồ the wise is sufficient". Nghĩa là...

MIKE: He warned him many times before và became impatient. He meant to lớn tell him that an intelligent person wouldn’t need to lớn be told in many words.

Ông cảnh cáo con nhiều lần rồi và trở phải mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo nhỏ rằng một người thông minh không nhất thiết phải nghe nhiều mới hiểu.

MAI LAN: I got it. A word W-O-R-D khổng lồ the wise W-I-S-E. Did I spell it correctly?

Tôi hiểu rồi. A word W-O-R-D to the wise W-I-S-E. Tôi tấn công vần đúng không ?

MIKE: That’s correct. “A word lớn the wise”. Intelligent people understand the issue with just a hint. They don’t need lớn have everything explained to lớn them in great length.

Đúng rồi. “A word khổng lồ the wise”. Bạn thông minh chỉ cần lời xa xăm là gọi vấn đề. Họ không cần thiết phải người giải thích nhiều lời mang lại họ.

MAI LAN: So Brian is drinking too much, he’s close lớn crossing the red line and becoming an alcoholic.

Vậy Brian uống rượu những quá. Anh ta sắp đi quá trớn và trở nên anh nghiện rượu.

MIKE: & they seriously said “A word khổng lồ the wise”. I hope he’s smart enough khổng lồ listen to lớn his parents.

Và bố mẹ anh nói siêu nghiêm chỉnh "người khôn chỉ cần một lời". Tôi hy vọng anh ta đầy đủ thông minh nhưng nghe lời phụ vương mẹ.

Xem thêm: Siêu Thị Điện Máy Pico 76 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Siêu Thị Điện Máy Pico 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Hôm nay họ vừa học nhì thành ngữ : CROSS THE RED LINE tức là ĐI QUÁ TRỚN với A WORD lớn THE WISE nghĩa là NGƯỜI KHÔN CHỈ CẦN MỘT LỜI. Hằng trọng điểm và Christopher Cruise xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.