Công Thức Tính Diện Tích Hình Vành Khăn

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng trung khu (h.65).Bạn đã xem: diện tích s hình vành khăn

Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình tròn giữa hai tuyến phố tròn đồng trọng điểm (h.65).

a) Tính diện tích s S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.


*

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến đường tròn đồng trung ương (h.65)


*

Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.

Xem thêm: Trường Thcs Võ Thị Sáu Hải Dương, Trung Học Cơ Sở Võ Thị Sáu

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích hình trụ (O;R1) là S1 = πR12.

Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22.

Xem thêm: Văn Bản Chiếu Dời Đô - Chiếu Dời Đô (Lý Thái Tổ)

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) cầm số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB gồm góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bảo hành =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH tại O.Vẽ mặt đường tròn (O;OH) và con đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn ở giữa hai tuyến đường tròn trên

cho hình tròn đồng trung ương , hình tròn bé xíu có chu vi bởi 18.84 cm, hình tròn lớn bao gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích s vành khuyên do hai hinh tròn đó tạo nên ra.

vành răn dạy là gì vậy

nếu diện tích s là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình tròn đồng trọng điểm ,hình tròn thứ nhất cóp chu vi18.84cm hình trụ thứ hai tất cả chu vi là 31.2cm tính diện tích hình vành khuyên do hai hình tròn tạo thành

Cho hai hình tròn đồng tâm, hình tròn đầu tiên có chu vi 18,84cm, hình trụ thứ hai có chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên bởi vì hai hình tròn trụ đó sinh sản thành

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ tuổi là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình tròn trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn nhỏ dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên răn là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình tròn đòng tâm,hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84 cm;hình tròn vật dụng hai bao gồm chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích hình vành khuyên vị hai hình tròn tạo thành