ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM MỘT CHẤT BÉO

     

Câu 258154: Đốt cháy trọn vẹn m gam một chất to (triglixerit) buộc phải 3,22 mol O2, hiện ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol H2O. Cũng m gam chất lớn này công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH thì trọng lượng muối tạo thành thành là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo

18,28 gam.

B. 33,36 gam.

C. 46,00 gam.

Xem thêm: Những Bài Văn Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý, Cảm Nghĩ Về Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý

D. 36,56 gam.


Chất béo gồm dạng: (RCOO)3C3H5

Gọi số mol chất mập là a mol.

Chất béo + O2 → CO2 + H2O

BTKL: mtriglixerit + mO2 = mCO2 + mH2O ⟹ m

BTNT "O": nO(chất béo) + nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O) ⟹ a

PTHH: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

BTKL: mchất mập + mNaOH = mmuối + mglixerol ⟹ mmuối 


Giải chi tiết:

Chất béo gồm dạng: (RCOO)3C3H5

Gọi số mol chất béo là a mol.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tả Một Loài Hoa Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc, Tả Một Loài Hoa Mà Em Thích Hay Chọn Lọc

Chất mập + O2 → CO2 + H2O

BTKL: mtriglixerit + mO2 = mCO2 + mH2O

⟹ m + 3,22.32 = 2,28.44 + 2,12.18

⟹ m = 35,44 gam

BTNT "O": nO(chất béo) + nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O)

⟹ 6nchất béo + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

⟹ 6a + 2.3,22 = 2.2,28 + 2,12 ⟹ a = 0,04 mol

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

0,04 0,12 0,04

BTKL: mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol

⟹ 35,44 + 0,12.40 = mmuối + 0,04.92 ⟹ mmuối = 36,56 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát