Đường Ra Trận Mùa Này Đẹp Lắm

     
*

* Ví dụ: "Con con đường xưa em đi" hoặc "Con duong xua em di" hoặc "cdxed"

* chúng tôi khuyến khích gõ tên bài bác hát không vết hoặc viết tắt của tên bài xích hát: ví dụ như "Con duong xua em di" hoặc "cdxed" để tác dụng tìm được tối ưu nhất.

Bạn đang xem: đường ra trận mùa này đẹp lắm

* click chuột nút TRÌNH CHIẾU để thấy toàn màn hình hiển thị (chỉ tất cả trên thứ tính).


Cùng mắc võng bên trên rừng ngôi trường Sơn, Hai đứa ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp nhất lắm, Trường tô Đông ghi nhớ Trường đánh Tây...

<ĐK: > Trường đánh Tây anh đi, yêu mến em, yêu đương em, bên ấy mưa nhiều, con phố mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già mang lại dài nhưng tay áo, hết rau rồi em có lấy măng không?...

Còn em thương bên Tây anh mùa đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền khu đất lạ, Là dĩ nhiên em lo mặt đường chắn bom thù...

Anh lên xe cộ trời đổ cơn mưa, mẫu gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng nóng về rực rỡ, mẫu nhành cây gạt nỗi riêng biệt tư...

Từ bên em đưa sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

Cùng mắc võng trên rừng trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp nhất lắm, Trường đánh Đông ghi nhớ Trường đánh Tây...

<ĐK: > Trường tô Tây anh đi, yêu quý em, yêu đương em, bên ấy mưa nhiều, con phố mà gánh gạo, Muỗi bay rừng già đến dài nhưng mà tay áo, hết rau rồi em tất cả lấy măng không?...

Còn em thương mặt Tây anh mùa đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền khu đất lạ, Là kiên cố em lo đường chắn bom thù...

Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa, dòng gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng nóng về rực rỡ, dòng nhành cây gạt nỗi riêng rẽ tư...

Từ mặt em đưa sang bên nơi anh, Những binh đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...

* Từ mặt em chuyển sang mặt nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình thân nối lời vô tận, Đông Trường sơn nối Tây ngôi trường Sơn...** Đông Trường tô nối... Tây ngôi trường Sơn......

== HẾT BÀI ==


cùng mắc võng bên trên rừng trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp nhất lắm, Trường tô Đông ghi nhớ Trường tô Tây...

Xem thêm: Soạn Bài Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành), Soạn Bài Rừng Xà Nu

<ĐK: > Trường đánh Tây anh đi, yêu quý em, thương em, bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già mang lại dài mà lại tay áo, hết rau rồi em gồm lấy măng không?...

Còn em thương bên Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm bay lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là chắc em lo mặt đường chắn bom thù...

Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa, mẫu gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng và nóng về rực rỡ, loại nhành cây gạt nỗi riêng rẽ tư...

Từ mặt em chuyển sang mặt nơi anh, Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, Như tình cảm nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây ngôi trường Sơn...

== DẠO NHẠC ==

cùng mắc võng bên trên rừng ngôi trường Sơn, Hai người ở hai đầu xa thẳm, Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường đánh Đông nhớ Trường đánh Tây...

<ĐK: > Trường sơn Tây anh đi, yêu mến em, yêu đương em, mặt ấy mưa nhiều, tuyến phố mà gánh gạo, Muỗi cất cánh rừng già mang lại dài nhưng mà tay áo, không còn rau rồi em gồm lấy măng không?...

Còn em thương bên Tây anh mùa Đông, Nước khe cạn bướm cất cánh lèn đá, Biết lòng anh say miền đất lạ, Là chắc chắn em lo con đường chắn bom thù...

Anh lên xe trời đổ cơn mưa, dòng gạt nước xua đi nỗi nhớ, Em xuống núi nắng về rực rỡ, mẫu nhành cây gạt nỗi riêng biệt tư...

Từ bên em chuyển sang bên nơi anh, Những lữ đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình yêu nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây trường Sơn...

* Từ mặt em chuyển sang mặt nơi anh, Những binh đoàn nối nhau ra chi phí tuyến, Như tình cảm nối lời vô tận, Đông Trường tô nối Tây trường Sơn...

** Đông Trường tô nối... Tây.. Trường.. Sơn......

== HẾT BÀI ==


Cùng mắc võng trên rừng ngôi trường Sơn,Hai người ở hai đầu xa thẳm,Đường ra trận mùa này đẹp lắm,Trường đánh Đông lưu giữ Trường đánh Tây...

Xem thêm: Thiên Nhiên Bị Tàn Phá - Tàn Phá Thiên Nhiên Và Cái Giá Phải Trả

<ĐK: >Trường tô Tây anh đi, yêu mến em, thương em,Bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo,Muỗi bay rừng già đến dài mà lại tay áo,Hết rau rồi em tất cả lấy măng không?...Còn em thương bên Tây anh mùa đông,Nước khe cạn bướm bay lèn đá,Biết lòng anh say miền khu đất lạ,Là chắc em lo mặt đường chắn bom thù...Anh lên xe pháo trời đổ cơn mưa,Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ,Em xuống núi nắng nóng về rực rỡ,Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư...Từ mặt em gửi sang mặt nơi anh,Những binh đoàn nối nhau ra chi phí tuyến,Như tình thân nối lời vô tận,Đông Trường đánh nối Tây trường Sơn...