ĐƯỜNG THẲNG TIẾP XÚC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

     

Cho đường tròn $left( O;R ight)$ cùng một mặt đường thẳng $Delta $ bất kì. Gọi $d$ là khoảng cách từ vai trung phong $O$ của con đường tròn mang lại đường trực tiếp đó.

Bạn đang xem: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

Trường thích hợp 1: Đường thẳng $Delta $ và đường tròn $left( O;R ight)$ giảm nhau.

*

Khi đó, mặt đường thẳng và con đường tròn tất cả hai điểm chung và khoảng cách $d = OH R$


Từ đó ta gồm bảng vị trí kha khá của con đường thẳng và mặt đường tròn.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 9 Bài Tập Làm Văn Số 4 Lớp 9, Bài Văn Mẫu Lớp 9 Số 5 Đề 4


Vị trí kha khá của con đường thẳng và đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$$R$

Đường trực tiếp và con đường tròn cắt nhau

$2$

$d R$

2. Các dạng toán thường gặp


Dạng 1: Xác xác định trí kha khá của con đường thẳng và con đường tròn

Phương pháp:

Dựa vào bảng vị trí kha khá :

Vị trí tương đối của con đường thẳng và con đường tròn

Số điểm

chung

Hệ thức giữa

$d$ cùng $R$

Đường trực tiếp và con đường tròn giảm nhau

$2$

$d R$

Dạng 2: vấn đề độ dài dựa vào tính chất tiếp tuyến.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm tiếp tuyến đường và định lý Pytago

Dạng 3: tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện mang lại trước.

Xem thêm: Tất Cả Các Biện Pháp Tu Từ Là Gì ? Những Biện Pháp Tu Từ Và Tác Dụng

Phương pháp:

Sử dụng tính chất đường phân giác và các đường thẳng tuy nhiên song cách đều để tìm tập thích hợp điểm.


Mục lục - Toán 9
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI-CĂN BẬC ba
bài bác 1: Căn thức bậc nhì
bài xích 2: contact giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương
bài 3: chuyển đổi đơn giản biểu thức cất căn
bài xích 4: Rút gọn biểu thức đựng căn
bài bác 5: Căn bậc tía
bài 6: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT
bài bác 1: kể lại và bổ sung cập nhật khái niệm về hàm số và đồ thị hàm số
bài bác 2: Hàm số hàng đầu
bài bác 3: Đồ thị hàm số y=ax+b (a không giống 0)
bài xích 4: Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng
bài 5: thông số góc của đường thẳng
bài xích 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: HỆ hai PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhị ẨN
bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
bài bác 2: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
bài xích 3: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế
bài bác 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
bài 5: Hệ phương trình số 1 hai ẩn chứa tham số
bài xích 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình
bài xích 7: Ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai MỘT ẨN
bài 1: Hàm số bậc nhị một ẩn cùng đồ thị hàm số y=ax^2
bài xích 2: Phương trình bậc nhị một ẩn và bí quyết nghiệm
bài xích 3: Công thức nghiệm thu gọn
bài 4: Hệ thức Vi-ét và áp dụng
bài bác 5: Phương trình quy về phương trình bậc hai
bài 6: Sự tương giao giữa mặt đường thẳng với parabol
bài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
bài bác 8: Hệ phương trình đối xứng
bài xích 9: Ôn tập chương 4: HÀM SỐ Y=AX^2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhì MỘT ẨN
CHƯƠNG 5: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG
bài xích 1: một vài hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông
bài bác 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
bài 3: một vài hệ thức về cạnh với góc vào tam giác vuông
bài bác 4: Ứng dụng thực tiễn tỉ số lượng giác của góc nhọn
bài 5: Ôn tập chương 5: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG
CHƯƠNG 6: ĐƯỜNG TRÒN
bài bác 1: Sự khẳng định của đường tròn-Tính hóa học đối xứng của mặt đường tròn
bài 2: Đường kính và dây của con đường tròn
bài bác 3: dấu hiệu phân biệt tiếp đường của mặt đường tròn
bài 4: Vị trí tương đối giữa mặt đường thẳng và con đường tròn
bài bác 5: đặc điểm hai tiếp tuyến cắt nhau
bài bác 6: Vị trí tương đối của hai đường tròn
bài bác 7: Ôn tập chương 6: ĐƯỜNG TRÒN
CHƯƠNG 7: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
bài xích 1: Góc ngơi nghỉ tâm-Số đo cung
bài 2: tương tác giữa cung với dây
bài bác 3: Góc nội tiếp
bài xích 4: Góc tạo vì chưng tiếp con đường và dây cung
bài bác 5: Góc bao gồm đỉnh bên trong đường tròn, góc gồm đỉnh bên ngoài đường tròn
bài bác 6: Cung đựng góc
bài bác 7: Đường tròn nước ngoài tiếp, mặt đường tròn nội tiếp
bài 8: Tứ giác nội tiếp
bài xích 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn
bài 10: diện tích s hình tròn, diện tích s quạt tròn
bài bác 11: Ôn tập chương 7: Góc với mặt đường tròn
CHƯƠNG 8: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU
bài bác 1: Hình trụ. Diện tích s xung quanh cùng thể tích hình tròn
bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích s xung quanh cùng thể tích hình nón
bài 3: Hình cầu. Diện tích s mặt cầu và thể tích hình cầu
bài 4: Ôn tập chương 8
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.