Enter Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Enter là gì

*
*
*

enter
*

enter /"entə/ nội rượu cồn từ đi vào (sân khấu) ra tuyên bố tham gia (cuộc thi) ngoại đụng từ lấn sân vào (một vị trí nào...); đâm (vào thịt...) kéo (quân đội...) bắt đầu luyện (chó ngựa) ghi (tên vào sổ, cuộc thi...) kết nạp, lấy vàoto enter into đi vào (nơi nào) tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập cấu hình (quan hệ...); cam kết kết (hiệp nghị...) thông cảm với (ý nghĩ, tình yêu của ai) tự ràng buộc bản thân vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước...) nằm trong (kế hoạch, sự tính toán)to enter on (upon) bước đầu (một quá trình gì...); bắt đầu bàn về (một vấn đề...) (pháp lý) tiếp nhận, kết nạp (tài sản)to enter an appearance có ý mang lại dự (cuộc họp...); nhất định xuất hiện (ở cuộc mít tinh...)to enter a protest bội nghịch kháng; đề xuất ghi lời phản kháng của bản thân (vào văn bản...)to enter up account books kết toán sổ sách
đưa vàoghigia nhậpnhậpenter action: tác động nhậpenter data: nhập dữ liệuenter inhibit: cấm nhậpenter mark: dấu hiệu nhậpenter mode: cơ chế nhậptruy nhậpvàoenter a channel: vào lạch (đạo hàng)enter a channel: vào luồngenter data: vào dữ liệuenter buttonphím enterenter markvết xướcđi vàodựghi vào (sổ)gia nhậpkhai hải quan (tàu, sản phẩm hóa)nhập (dữ liệu...)tham giathông quanenter a ship (inwards) (to...): thông quan vào cảngtiến nhậpenter a ship (inwards) (to...)khai vào cảng một chiếc tàuenter an nhà cửa in the trương mục (to...)ghi một khoản mục vào sổ kế toánenter an thành tích in the ledger (to...)ghi một mục vào sổ cáienter into (to...)ký kết (hợp đồng)enter into a contract with (to...)ký phối hợp đồng với...enter into a partnership with (to...)hùn hạp với (người nào)enter into a partnership with (to...)quan hệ bắt tay hợp tác vớienter into an agreement (to...)ký kết một hiệp địnhenter into force (to...)bắt đầu tất cả hiệu lựcenter keyphím nhập

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): entrance, entrant, entry, enter


*Xem thêm: Cách Tạo Mã Qr Thanh Toán Qr Code Cho Cửa Hàng? Vnpayqr: Tạo Mã Thanh Toán Qr Code Cho Cửa Hàng

*

*

enter

Từ điển Collocation

enter verb

1 come/go into a place

ADV. illegally people who enter the country illegally

VERB + ENTER allow sb/sth to, permit sb/sth khổng lồ He stood back to lớn allow us lớn enter. | forbid sb khổng lồ

PREP. by/through We entered through a large iron gate.

2 địa chỉ cửa hàng information to sth

ADV. manually You may need to enter this information manually.

PREP. in Your details have been entered in our database. | into, on Please enter all your personal details on the khung provided. | onto Enter the data onto the computer.

Từ điển WordNet
Xem thêm: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp, 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp

English Synonym và Antonym Dictionary

enters|entered|enteringsyn.: go into join set foot inant.: exeunt exit go