Especially Nghĩa Là Gì

     

Mang nghĩa sệt biệt, đặc trưng là, đặc biệt quan trọng cho (very much; more than usual or more than other people or things) - Source: Cambridge


I chose this especially for your new house.They invited her khổng lồ speak especially because of her experience in inner cities.

Bạn đang xem: Especially nghĩa là gì


Parents of young children often become depressed, and this is especially true of single parents.This particular stretch of coast is especially popular with walkers.This variety of rose is especially hardy & drought-resistant.It"s a pity you couldn"t come - I especially wanted you lớn meet my friend Jo.He was especially fond of his youngest brother.She campaigned throughout the US, but especially in the northeast.

Đọc kĩ các câu ví dụ trên thì những em tiện lợi nhận thấy ESPECIALLY đều vâng lệnh theo công dụng chính của một adverb


Sự khác nhau duy độc nhất với ESPECIALLY là SPECIALLY sẽ với nghĩa KHÁC BIÊT "in a way that is not ordinary" (một biện pháp bất thường)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

We don’t want lớn be treated specially. (Chúng tôi không thích bị đối xử khác thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

This is a specially good wine."Is there anything you want to do this evening?" "Not specially."The children really liked the museum, specially the dinosaurs.I"m not specially keen on cheese.I wasn"t specially interested in his book.She seemed specially keen to talk lớn him.The meeting was specially well attended tonight.Are you specially interested in watching this programme?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I came here specially to see you. She has a wheelchair that was specially made for her. The opera "Aida" was specially written for the opening of the Cairo opera house in 1871.

Xem thêm: Dịch Vụ Sửa Máy Pha Cà Phê Espresso, Sửa Chữa Bảo Trì Máy Pha Cà Phê


SPECIALLY có nghĩa "particularly", "above all" - trong vớ cả, duy nhất là đồ vật gi (giữa nhiều lựa chọn)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

She enjoys exercise, especially aerobics (Cô ấy thích bè đảng dục, tốt nhất là thể thao thẩm mỹ. Điều này có nghĩa là trong những môn thể dục, cô ấy say đắm nhất là thể dục thẩm mỹ).I especially liked his latest novel (Tôi đặc biệt thích cuốn đái thuyết mới nhất của ông ấy. Trong tương đối nhiều tác phẩm của ông ấy, tôi mê thích nhất là cuốn tè thuyết bắt đầu phát hành).

"Especially" còn được dùng với nghĩa "very", "extremely" - rất, cực kỳ, nhằm mục tiêu nhấn mạnh khỏe mức độ sự việc.

Xem thêm: Cổng Gigabit Ethernet Là Gì ? Có Nên Mua Router Cổng Lan Gigabit


She’s not especially talented. (Cô ta không phải là tài năng gì đặc biệt)Getting food supplies lớn the region is especially urgent now. (Hiện tại, việc cung cấp đồ ăn uống đến quanh vùng đó là điều rất cấp cho bách)

"Especially" tất cả nghĩa "for a particular purpose" - vì một mục đích cụ thể.


Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the links in the e-mail to confirm your subscription!