Far-fetched là gì

     
And the idea that architecture itself is somehow subject khổng lồ algorithmic optimization is not far-fetched.

Bạn đang xem: Far-fetched là gì


Và ý tưởng rằng bao gồm kiến trúc bằng phương pháp nào đó hướng tới sự tối ưu hóa thuật toán là không thể viển vông.
So it"s not far- fetched lớn say that, at some point, online đoạn clip is going lớn dramatically accelerate scientific advance.
Vì thế chưa hẳn là cường hóa lắm lúc nói rằng mang đến một lúc nào đó video clip trên mạng sẽ đẩy cấp tốc sự cách tân và phát triển khoa học tập một cách đột nhiên ngột.
Is it really far-fetched khổng lồ believe that a powerful spirit person could manipulate a serpent, making it appear to talk?
Một thần linh mạnh mẽ mẽ có thể điều khiển một bé rắn, khiến cho nó có vẻ như sẽ nói, liệu có phải là chuyện khó khăn tin không?
A phone is n"t as far-fetched of an undertaking as it might seem for the company , which has never made a handset .
Dòng smartphone riêng không hề là một cam đoan xa vời so với hãng chưa từng sản xuất nhiều loại thiết bị di động này nữa .

Xem thêm: Go For It Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Go For It Go For It Nghĩa Là Gì


Reviewers have characterized the show as "far-fetched", "hugely speculative", & "expound wildly on theories suggesting that astronauts wandered the Earth freely in ancient times".
Một số nhà bình luận đã mô tả điểm lưu ý về lịch trình này hình trạng như "xa vời", "cực kỳ mang ý nghĩa chất suy đoán", và "... Diễn giải lung tung dựa trên những trả thuyết mang đến rằng những nhà du hiên chạy dọc thang trên Trái Đất một cách thoải mái trong thời cổ đại."
And again, some of these may be far-fetched, but I figured if there"s anywhere khổng lồ present far-fetched ideas, it"s here at TED, so thank you very much.
Một lần nữa, một số ít ý tưởng có thể hơi nặng nề tin, mà lại tôi nghĩ nếu có ở đâu để trình diễn những ý tưởng như vậy thì hẳn đề nghị tại TED
And again, some of these may be far- fetched, but I figured if there"s anywhere to lớn present far- fetched ideas, it"s here at TED, so thank you very much.
Một lần nữa, một số ý tưởng hoàn toàn có thể hơi cạnh tranh tin, nhưng mà tôi nghĩ ví như có chỗ nào để trình diễn những ý tưởng phát minh như vậy thì hẳn cần tại TED xin trân trọng cám ơn.
Perhaps such far-fetched notions aren"t as hard to imagine as they seem, especially when considering that such things are happening right now, in the southwest region of North America.

Xem thêm: Inter Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Sự Khác Biệt Giữa Inter Và Intra


Có lẽ đều khái niệm xa vời ấy không cực nhọc để tưởng tượng như ta cảm thấy, nhất là khi xem xét số đông điều vì vậy đang xẩy ra ngay bây giờ, nghỉ ngơi vùng tây nam của Bắc Mỹ.
Is it so far-fetched lớn imagine a society in which people are arrested based on their thoughts of committing a crime, lượt thích in the science-fiction dystopian society in "Minority Report."
Còn vượt xa vời nhằm tưởng tượng về một làng mạc hội nơi người ta bị tóm gọn chỉ vì những suy xét về việc phạm tội, giống như trong tập phim viễn tưởng "Minority Report."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M