Foundation nghĩa là gì

     

Foundation là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và lý giải cách thực hiện Foundation tởm tế.

Bạn đang xem: Foundation nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
foundation
Hình ảnh cho thuật ngữ foundation Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ. . Thuật ngữ tương quan tới Foundation
Chủ đề Chủ đề ghê tế

Định nghĩa - Khái niệm

Foundation là gì?

Foundation tức là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ

Foundation có nghĩa là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ..Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế.

Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ giờ Anh là gì?

Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập và hoạt động Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ tiếng Anh có nghĩa là Foundation.

Xem thêm: Nhiệt Độ Trung Bình Của Trẻ Em, Hướng Dẫn Tự Theo Dõi Thân Nhiệt Của Trẻ Sơ Sinh

Ý nghĩa - Giải thích

Foundation nghĩa là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức thành lập và hoạt động Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ...

Đây là giải pháp dùng Foundation. Đây là một thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm: Máy Biến Áp Là Thiết Bị Dùng Để Biến Đổi, Máy Biến Áp Là Một Thiết Bị Dùng Để Biến Đổi

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ kinh tế Foundation là gì? (hay phân tích và lý giải Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ.. Nghĩa là gì?) . Định nghĩa Foundation là gì? Ý nghĩa, ví dụ như mẫu, phân biệt và lí giải cách sử dụng Foundation / Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ... Truy vấn techftc.com để tra cứu giúp thông tin những thuật ngữ chuyên ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Tự Điển Số là 1 trong những website giải thích ý nghĩa sâu sắc từ điển siêng ngành hay được sử dụng cho các ngôn ngữ thiết yếu trên cố gắng giới.