FRIGHTENED LÀ GÌ

     
In the corner of the sofa there was a cushion, & in the velvet which covered it there was a hole, and out of the hole peeped a tiny head with a pair of frightened eyes in it.

Bạn đang xem: Frightened là gì


Ở góc của ghế sofa tất cả một đệm, và trong nhung che phủ có một lỗ, và thoát ra khỏi lỗ peeped một cái đầu nhỏ tuổi với một cặp đôi mắt sợ hãi vào đó.
Shura (Zhanna Prokhorenko) later sneaks aboard as well, but when she sees him, she becomes frightened và tries lớn jump off the speeding train.
Shura (Zhanna Prokhorenko) sau đó cũng lẻn được lên phía trên tàu, tuy vậy khi cô nhận thấy Alyosha, cô tỏ ra sợ hãi và nỗ lực nhảy ra khỏi tàu đang làm techftc.comệc tốc độ cao.
His second wife, Patricia "Puddie" Watts (now Patricia Gleason), was responsible for the line about the "geezer" who was "cruisin" for a bruisin"" used in the segue between "Money" & "Us and Them", & the words "I never said I was frightened of dying" heard halfway through "The Great Gig in the Sky".
Người vợ thứ hai của ông, Patricia "Puddie" Watts (giờ là Patricia Gleason) góp câu "geezer" (là) "cruisin" for a bruisin"" thực hiện trong đoạn chuyển giữa "Money" cùng "Us and Them" với "I never said I was frightened of dying" ("Tôi chưa lúc nào nói rằng tôi sợ chiếc chết") trong đoạn cuối của "The Great Gig in the Sky".
(Acts 24:24) However, when Paul spoke about “righteousness & self-control & the judgment to lớn come, Felix became frightened,” possibly because such things troubled his conscience on trương mục of the wicked course he had pursued in his own life.
Tuy nhiên, khi Phao-lô nói về “sự công chính, tính tự chủ và sự phán xét sau này, thì Phê-lích sợ hãi”. Có lẽ rằng những điều này làm lương trung ương ông cắm rứt bởi trong cuộc đời, Phê-lích sẽ theo xua một lối sinh sống gian ác.
The morning of that frightening experience, Dad had delivered copies of a letter to lớn the sheriff, the mayor, và the chief of police in Selma that described our constitutional right to carry on our ministry under the protection of the law.

Xem thêm: Các Chức Vụ Trong Tiếng Anh Là Gì ? Chức Danh Tiếng Anh Là Gì


Vào buổi sớm hôm xẩy ra nỗi khiếp hoàng đó, cha tôi đang đem giao bản sao của một lá thư đến ông công an trưởng cấp quận, ông thị trưởng, và chỉ huy trưởng công an ở Selma; lá thư này mô tả quyền lợi theo hiến pháp Hoa Kỳ có thể chấp nhận được chúng tôi tiến hành thánh chức của chính bản thân mình dưới sự đảm bảo của cách thức pháp.
And, you know, we were still in the game, but we were frightened that somebody at Caltech would tell Linus that he was wrong.
Thế là công ty chúng tôi vẫn liên tiếp cuộc chơi, nhưng chúng tôi e rằng ai kia ở Caltech vẫn nói với Linus là ông ấy sai.
Ai lại mong đe dọa đuổi toàn bộ những bạn là Squib xuất xắc xuất thân tự Muggle thoát khỏi trường Hogwarts chứ?
Chúng di chuyển nói thông thường là chậm trễ nhưng có thể phản ứng một cách hối hả nếu giận dữ hay sợ hãi.
One sightseer who clambered over fallen slabs of rock to reach the opening relates: “Every few minutes you can hear a frightening ‘voosh’ of rocks entering the water like miniature bombs.
Một du khách đã leo qua phần nhiều phiến đá ông chồng chất dưới nước để mang lại được vòm cung, nhắc lại: “Cứ vài ba phút, bạn lại nghe giờ đá rơi ‘vù’ xuống nước như những quả bom nhỏ, biết đến rợn người.
He repeated many false, inconsistent và contradictory statements made by apostates, frightened members of the Church and outsiders.

Xem thêm: Màn Hình Amoled Là Gì - Đánh Giá Ưu Nhược, Điểm Màn Hình Amoled


Ông tái diễn nhiều lời phạt biểu không nên lầm, mâu thuấn cùng trái ngược của không ít kẻ bội giáo, của những tín hữu của Giáo Hội lúc sợ hãi và những người ở bên ngoài Giáo Hội.
5 The women became frightened và kept their faces turned toward the ground, so the men said khổng lồ them: “Why are you looking for the litechftc.comng one among the dead?
5 bọn họ sợ hãi với cứ cúi phương diện xuống đất, đề xuất hai người ấy nói: “Sao trong những người bị tiêu diệt mà các chị lại tìm đấng đang sống?
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M