GET THE BETTER OF LÀ GÌ

     
In spite of our best efforts to bởi vì what is right, at times our imperfections get the better of us and we err.

Bạn đang xem: Get the better of là gì


“My temper always used to get the better of me, so much so that even some of my friends feared my arrogant, violent reactions.
Sự lạnh giận luôn chế ngự tôi đến mức ngay cả một vài người các bạn cũng thấy lo sợ trước sự ngạo mạn và hung hăng của tôi.
14 Some Christians have allowed their curiosity to get the better of them and have polluted their minds và hearts by viewing soft-core or even hard-core pornographic images.
14 một số trong những tín đồ gia dụng Đấng Christ vẫn để sự hiếu kỳ thắng bọn họ và làm ô uế vai trung phong trí mình bằng những hình hình ảnh khiêu dâm nửa bí mật nửa hở hoặc thậm chí còn những hình ảnh trắng trợn.
Its ambitions might get the better of it sometimes, lượt thích in how it divides its story moments or in how the leveling system can get out of hand, but the overall experience is, simply put, epic."
Tham vọng củavừa tốt vừa đề nghị nhiều thời hạn hơn, hệt như cách nó phân tách khoảnh tương khắc trong diễn biến hoặc bí quyết cân bằng khối hệ thống cấp độ, tuy vậy trải nghiệm toàn diện và tổng thể vẫn là, dễ dàng và đơn giản hóa, đầy tính sử thi. "
One of the challenges of this mortal experience is lớn not allow the stresses and strains of life to lớn get the better of us—to endure the varied seasons of life while remaining positive, even optimistic.
Một trong số những thử thách của tởm nghiệm trần gian này là không khiến cho những sự mệt mỏi và khẩn trương của đời sống kìm hãm chúng ta—để kiên trì trong những giai đoạn của cuộc sống thường ngày trong khi vẫn sinh sống một cách tích cực, trong cả lạc quan.
I pay this particular compliment lớn Queequeg, because he treated me with so much civility và consideration, while I was guilty of great rudeness; staring at him from the bed, & watching all his toilette motions; for the time my curiosity getting the better of my breeding.
Tôi vấn đáp khen ngợi quan trọng đặc biệt này Queequeg, bởi vì anh ta đối xử với tôi cùng với rất sang trọng và lưu ý nhiều, trong những khi tôi sẽ phạm tội vô cùng khiếm nhã, nhìn châm bẩm vào ông từ bỏ giường, cùng xem toàn bộ các của bản thân toilette đưa động, thời gian, sự hiếu kỳ của tôi trở nên giỏi hơn về chăn nuôi của tôi.
Ajax at first gets the better of the encounter, wounding Hector with his spear & knocking him down with a large stone, but Hector fights on until the heralds, acting at the direction of Zeus, call a draw, with the two combatants exchanging gifts, Ajax giving Hector a purple sash & Hector giving Ajax his sharp sword.
Ajax đã sử dụng thương đâm trúng Hector với đánh gục Hector bằng một viên đá lớn, nhưng lại Hector vẫn liên tiếp chiến đấu tính đến khi gần như sứ trả của thần Zeus, kêu gọi xong xuôi trận chiến với hiệu quả hòa: không có ai là người chiến thắng và hai bạn sẽ trao đổi lẫn nhau những tín vật thanh minh sự tôn trọng, Ajax trao mang lại Hector mẫu thắt sườn lưng tím cùng Hector trao lại thanh tìm quý của anh ta đến Ajax.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Tài Khoản Zalo Bị Khóa Và 3 Cách Mở Khóa Zalo Đơn Giản


" What I really lượt thích about Coca- Cola is the president of the United States can"t get a better Coke than the bum on the corner of the street. "
" Điều tôi thích ở Coca- Cola là tổng thống Mỹ cần thiết uống 1 lon Coke ngon hơn một số loại nước hạng bét bán ở góc cạnh phố. "
Cũng hãy nghĩ đến mối liên lạc giỏi hơn với Đấng khiến cho mọi sự này rất có thể thực hiện nay được, tức Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
They had lain there, letting the four of us pass by so as to get a better shot at the main body of troops to our rear.
Chúng đã nằm tại đó, khiến cho 4 cửa hàng chúng tôi đi qua để ngắm bắn xuất sắc hơn từ bỏ người nòng cốt tới fan đi sau cùng.
What Warhol said about Coke is, he said, "What I really lượt thích about Coca-Cola is the president of the United States can"t get a better Coke than the bum on the corner of the street."
Những gì Warhol đã nói đến Coke, ông nói rằng, " Điều tôi phù hợp ở Coca-Cola là tổng thống Mỹ tất yêu uống 1 lon Coke ngon rộng loại nước hạng bét buôn bán ở góc phố."
Symptoms often get better after the 20th week of pregnancy but may last the entire pregnancy duration.
Thông thường các triệu triệu chứng nôn nghén sẽ đỡ dần sau tuần thứ trăng tròn của thai kỳ, nhưng mà cũng hoàn toàn có thể duy trì trong suốt thời kỳ với thai.
That way, the buyer secures the financing of the invoice, & the supplier gets a better interest rate.
8 Human rulers are not finding solutions to lớn the vast problems plaguing mankind today; nor will the situation get better because of human efforts.
8 hầu hết nhà kẻ thống trị của thay gian không tìm thấy phương án cho các sự việc to lớn của nhân loại ngày nay; nỗ lực của con bạn cũng ko giúp triệu chứng tốt hơn.
And the best part here, or one of the better parts is that we don"t get our answer from the answer key in the back of the teacher"s edition.

Xem thêm: Toát Mồ Hôi Lạnh Chóng Mặt Buồn Nôn, Cách Xử Lý Hiệu Quả Nhất


Và cài phần tuyệt tuyệt nhất ở đây, hay 1 trong những mẫu phần hay hơn là công ty chúng tôi không lấy giải đáp từ phần vấn đáp ở phía sau phần giải của giáo viên.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M