Giải bt sgk toán 7

     

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Giải bt sgk toán 7

Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt vời của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy thừa của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của hàng tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Tư tưởng về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ trọng thuận
§3.Đại lượng tỷ lệ nghịch
§4.Một số câu hỏi về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai mặt đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
§4.Hai con đường thẳng song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về mặt đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc đến song song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng tía góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bằng nhau
§3.

Xem thêm: 8 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Mà Em Yêu Thích (Hay Nhất), Top 50 Tả Cây Ăn Quả Mà Em Thích (Hay Nhất)

Trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp bằng nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các trường hợp cân nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành quanh đó trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài xích tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của lốt hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giới tính giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ thân góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
§3.Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất bố đường trung đường của tam giác
§5.Tính chất đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.

Xem thêm: Danh Sách Đội - Truy Cập Ngay Ioe

Tính chất bố đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất bố đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài xích Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*