Halve là gì

     

* ngoại động từ - chia đôi, phân tách đều (với một người nào) - giảm một nử,a giảm chỉ còn một nửa (tiền bỏ ra phí...) - khớp ngoạm (hai thanh gỗ chéo vào với nhau) *Chuyên ngành gớm tế -chia đều -chia song -giảm còn một nửa -giảm còn một nửa (chi phí...) -giảm giá một nửa *Chuyên ngành kỹ thuật -chia đôi -nối ghép mộng -phân song *Lĩnh vực: toán & tin -giảm một nửa

Cụm trường đoản cú Liên Quan :
Bạn đang xem: Halve là gì

blind dovetail halved joint //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng đuôi cá chim


halved joint //

*Chuyên ngành kỹ thuật -mối nối chập nửa gỗ *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập (nửa gỗ)


halved joint with splayed butt ends //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập đầu xiên


halved joint with square butt ends //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập đầu thẳng
Xem thêm: Cách Phát Hiện Bài Copy Trong Word, Điều Khiển Định Dạng Khi Bạn Dán Văn Bản

halved joint with wedge butt ends //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập đầu nhọn


halves /hɑ:f/

* danh từ, số nhiều halves - (một) nử,a phân chia đôi =half an hour + nửa giờ =to cut something in half + phân chia (cắt) cái gì ra làm đôi - nửa giờ, bố mươi phút =half past two + 2 giờ 30 phút, 2 giờ rưỡi - phần thưởng một nửa (không hoàn toàn là một nửa) =the larger half + phần lớn lớn =he waster half of his time + nó lâng phí mất phân nửa thời gian của nó - học kỳ (ở những trường học có nhị học kỳ trong một năm) !one"s better half - vợ !to cry halves - (xem) cry !to vị something by halves - làm cái gì nửa vời, làm cái gì không đến nơi đến chốn !to go halves with someone in something - chia sẻ một nửa cái gì với ai !too clever by half -(mỉa mai) quá ư là hợp lý * tính từ - nửa =a half mô tả + phần nửa =half the men + nửa số người =half your time + nửa thời gian của anh !the first blow (stroke) is half the battle !a good beginning is half the battle - bắt đầu tốt là kết thúc một nửa công việc * phó từ - nử,a nhơ dở, phần nửa =half crying, half laughing + nửa khóc nửa cười, dở khóc dở cười =to be half awake + nửa thức, nửa ngủ - được, kha khá, gần như =half dead + gần chết =it is not half enough + thế chưa đủ !half as much (many) again - nhiều gấp rưỡi !not half - (thông tục) ko một chút nào =he is not half bad, he is not half a bad felloow + anh ta ko phải là một người xấu chút nào, anh ta là một người tốt - (từ lóng) rất, hết sức, vô cùng, làm =he didn"t half swear + hắn thề thốt rất khiếp *Chuyên ngành tởm tế -chia đôi


splayed halved joint //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập lệch -mộng nối chập xiên
Xem thêm: Đánh Giá Iphone 6 Đài Loan Khác Gì Với Chính Hãng? Đánh Giá Iphone 6 Đài Loan

splayed halved joint with butt ends //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mộng nối chập đầu mút xiên


straight halved joint //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mối nối thẳng chập nửa gỗ -mộng cắt bậc thẳng góc