Hiện tại phân từ là gì

     

Quá khứ phân từ bỏ và hiện tại phân từ là nhị điểm ngữ pháp thường chạm mặt trong tiếng Anh. Tuy vậy không phải người nào cũng nắm vững cách sử dụng bởi nó thường gây nhầm lẫn. Nội dung bài viết dưới phía trên của 4Life English Center (techftc.com) sẽ tổng hợp tương đối đầy đủ kiến thức về hai dạng tự này, giúp cho bạn tự tin và làm bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Hiện tại phân từ là gì

*
Quá khứ phân tự và hiện tại phân từ

1. Khái niệm hiện tại phân từ với quá khứ phân từ

Hiện trên phân từ (Present Participle) là hễ từ thêm đuôi “V-ing”. Hiện tại phân từ còn được call là danh đụng từ, được thành lập bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau cồn từ.

Ex: The film was disappointing. I expected it khổng lồ be better.

Quá khứ phân từ (Past Participle) là là hễ từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ có quy tắc và những động từ nằm ở cột máy 3 trong bảng liệt kê những động trường đoản cú bất quy tắc).

Ex: Everyone was surprised that he passed the examination.

2. Bí quyết sử dụng lúc này phân từ cùng quá khứ phân từ

2.1. Lúc này phân từ

Hiện trên phân từ dùng trong những thì tiếp diễn biểu đạt hành động đang xẩy ra tại một thời điểm cố định như thì lúc này tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn cùng tương lai dứt tiếp diễn.

Ex: He has been working in this hospital for 3 years. (Cô ấy đã thao tác làm việc trong cơ sở y tế này được 3 năm.)

Dùng có tác dụng tân ngữ của cồn từ.

Ex: I hate being asked a lot of questions about my private life. (Tôi không say mê bị hỏi quá nhiều câu hỏi về cuộc sống riêng tứ của tôi.)

Dùng quản lý ngữ trong câu. (vai trò giống như một danh từ.)

Ex: Studying English is not difficult (Học giờ Anh không khó)

Dùng làm tân ngữ của cụm giới từ.

Ex: Jane is so excited about going fishing tomorrow (Jane vô cùng hào hứng về buổi câu cá ngày mai).

Dùng như vấp ngã ngữ của chủ ngữ.

Ex: My job is teaching Math in a primary school. (Công bài toán của tôi là dạy dỗ toán làm việc trường tè học).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: The walking man is my father. (Người đàn ông đang đi bộ là bố tôi).

Dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ex: The man helping me isn’t my friend. (Người bọn ông góp tôi chưa phải bạn tôi).

2.2. Thừa khứ phân từ

Quá khứ phân từ dùng trong những thì kết thúc như bây giờ hoàn thành, thừa khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành.

Ex: I haven’t visited sai Gon đô thị for 10 years. (Tôi đang không đến thành phố sài gòn trong 10 năm).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: She was surprised with her score (Cô ấy sẽ rất quá bất ngờ với số điểm của cô ấy ấy).

Xem thêm: Cách Tặng Hạn Mức Thanh Toán Trên Momo, Hạn Mức Giao Dịch Momo Là Bao Nhiêu

Dùng vào mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn.

Ex: I have read the magazine edited by my mother. (Tôi phát âm quyển tập san được biên soạn bởi bà mẹ tôi).

Dùng trong câu bị động.

Ex: She was taught by a professor. (Cô ấy được đào tạo bởi một giáo sư).

3. Hầu như cặp tính từ đuôi –ing với –ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingDisappointed/disappointingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingTired/tiringFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài bác tập thực hành

*
Bài tập thực hành thực tế quá khứ phân trường đoản cú và bây giờ phân từDạng 1. Chọn giải đáp đúngI lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected lớn play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going khổng lồ be late for work.(Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.Dạng 2. dứt câu bằng cách nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1. A man was sitting next to me on the plane. I didn’t talk much to him

=> I didn’t talk much khổng lồ the _________________________

2. A xe taxi was taking us to the airport. It broke down

=> The _________________________

3. There’s a path at the kết thúc of this street. The path leeds to lớn the river.

At the over of the street there’s a _________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A _________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me _________________________

6. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate _________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the _________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The _________________________ haven’t been found yet.

9. A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of _________________________ ?

10. A boy was injured in the accident. He was taken lớn the hospital.

Xem thêm: Name Server Là Gì ? Hướng Dẫn Thay Đổi Name Server Tên Miền Name Server Là Gì

The boy _________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

Dạng 2:

I didn’t talk much to the man sitting next to me on the plane.The taxe taking us to the airport.At the over of the street there’s a path leading lớn the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.cáiThe company sent me a brochue containing the information I needed.The gate damaged in the room has now been repaired.Most of the suggestions made museum were not very practical.The paintings stolen from the museum haven’t been found yet.What was the name of the man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken lớn hospital.

Trên đó là những điểm ngữ pháp bắt buộc nắm chắn chắn về lúc này phân từ và quá khứ phân từ. 4Life English Center (techftc.com) hy vọng nội dung bài viết này đã mang đến cho bạn những kỹ năng và kiến thức hữu ích. Chúc bàn sinh hoạt tốt!