INTERFACE TRONG JAVA LÀ GÌ

     
This entry is part 28 of 31 in the series Tự học lập trình Java

Ở bài trước họ đã biết được cách thực hiện tính trừu tượng là kế thừa một lớp abstract. Hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tính trừu tượng bằng phương pháp kế thừa từ 1 interface trong java.

Bạn đang xem: Interface trong java là gì

Một interface trong java có toàn bộ các phương thức những là abstract hết. Những class triển khai xuất phát từ một interface.

Cách cần sử dụng interface trong java

Các chúng ta xem ví dụ dưới đây


Trong java trình biên dịch tự động thêm từ khóa public và abstract trước phương thức của interface và các từ khóa public, static cùng final trước các thành viên dữ liệu.

Ta có những quy tắc như sau:

Một interface không thể tất cả constructor hay chúng ta không thể khởi chế tác một interface.Tất cả các phương thức của interface số đông là abstract.Một interface có thể được kế thừa xuất phát điểm từ 1 interface khác.Một interface không thể được kế thừa xuất phát điểm từ 1 lớp.Một class chỉ được kế thừa xuất phát điểm từ 1 class khác, tuy vậy một class có thể được triển khai từ không ít interface.Bạn nên dùng tự khóa implements để thực hiện interface.

Kế quá trong interface

Bạn hoàn toàn có thể triển khai class xuất phát từ 1 interface đã làm được kế thừa.


Trong ví dụ trên interface dog được thừa kế từ interface animal. Sau đó class BabyDog thực thi interface dog và bắt buộc overriding lại hai cách tiến hành eat và drink.

Lồng interface

Một interface hoàn toàn có thể chứa một interface khác, đó gọi là lông interface.


Sự không giống nhau giữa Interface với Abstract class.

Xem thêm: Kiểm Thử Đơn Vị Trong C# Với Nunit Là Gì Và Ai Là Người Thực Hiện?

STTInterfaceAbstract class
1Chỉ bao gồm phương thức abstract.Có thủ tục abstract và non-abstract.
2Có thể nhiều kế thừa.Chỉ rất có thể kế thừa xuất phát điểm từ 1 class.
3Interface chỉ có các biến static và final.Abstract class có các biến final, non-final, static and non-static.
4Sử dụng từ không giống interface nhằm khai báo.

Xem thêm: Bơ Lạt Làm Bánh Mua Ở Đâu ? Bán Bơ Phe Làm Bánh Freeship Hồ Chí Minh

Sử dụng tự khóa abstract để khai báo.

Bài viết bản thân đến đó là kết thúc. Cám ơn chúng ta đã theo dõi !


*
*

*

*

*

Blog chia sẻ kiến thức thiết kế của Hiếu, xây dựng xã hội những tín đồ học lập trình. Mang lại đi kỹ năng mình tất cả là biện pháp học tập hiệu quả nhất