CẤU TRÚC IT TAKE

     

Cấu trúc it take và spend: phương pháp dùng và bài xích tập vận dụng

Trong tiếng Anh, lúc muốn biểu đạt việc tiêu hao thời gian, tiền tài cho một vấn đề gì, bọn họ thường áp dụng cấu Cấu trúc It take và Spend. Do 2 kết cấu này tất cả nghĩa tương tự nhau.

Bạn đang xem: Cấu trúc it take


*

Ngoài ra, It take và Spend còn được dùng làm chỉ trọng lượng thời gian quan trọng đối với 1 đối tượng rõ ràng để thực hiện, hoàn thành công việc nhất định.

Các kết cấu cụ thể bên dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phần ngữ pháp này.

Bạn đang xem: cách làm it take


Cấu trúc It take và biện pháp dùng

Cấu trúc It take cơ bản

Cấu trúc: It (take) + (time) + khổng lồ + (verb)

Cách dùng: Cấu trúc It take dùng để làm nói về việc dành, tốn từng nào thời gian để triển khai việc gì đó

Ví dụ: It takes years lớn learn lớn play flute. / (Cần những năm nhằm học nghịch sáo.).

Cấu trúc: It (take) somebody + (time) + to + (verb)

Cách dùng: Ai kia dành/mất từng nào thời gian để gia công việc gì đó

Ví dụ: It takes Marry 15 minutes khổng lồ put on her makeup. / (Mary dành 15 phút để trang điểm.).

Cấu trúc quan trọng đặc biệt khác của It take

Cấu trúc: It takes to lớn + (verb)

Cách dùng: Để thể hiện từng nào là quan trọng để hoàn thành quá trình nào đó.

Ví dụ: It takes five liters of gas to fill the tank of a Honda SH mode motorcycle. / (Tốn khoảng tầm 5 lít xăng để triển khai đầy bình xăng xe máy Honda SH.).

Cách viết lại câu cùng với It take

Cấu trúc: It (take) (somebody) + time + to vị sth= Somebody spend(s) + time + doing sth.

Ví dụ: They used to lớn walk to school in half an hour = They spent half an hour walking lớn school

= (Họ thường đi bộ đến trường trong nửa tiếng = Họ đã dành nửa giờ đi bộ đến trường.)

Cấu trúc spend và cách dùng

Về cơ phiên bản thì Spend có 2 phương pháp dùng tương tự như như It take, đó là:

Spend được dùng để chỉ vấn đề chi bao nhiêu tiền vào bài toán gìSpend được dùng để chỉ bao nhiêu thời hạn được cần sử dụng cho đầy đủ mục đích, triển khai những quá trình cụ thể

► Cấu trúc Spend đi thuộc “V_ing”

Công thức: S + (spend) + time/money + doing something

Ví dụ:

I spent 1 dollar buying a hamburger. / (Tôi đã thiết lập 1 dòng hamburger với cái giá 1 đô la)My mother spends 2 hours dancing everynight. / (Mẹ tôi dành riêng ra 2 giờ để nhảy đầm mỗi tối.)
*

Cấu trúc Spend đi cùng N (Danh từ)

Công thức: S + (spend) + money/time + on something = S + (spend) + something

Ví dụ:

She had spent all her money. / (Cô ấy đang tiêu hết tiền)My mother has spent a lot of money on perfume. / (Mẹ tôi đang chi tương đối nhiều tiền để mua nước hoa)

► Viết lại câu với kết cấu Spend

*

Công thức: It take (somebody) + time + to bởi vì sth

 = Somebody spend(s) + time + doing sth

Ví dụ:

It took me 3 days to lớn finish that computer game. / (Tôi vẫn phá đảo trò đùa điện tử trong tầm 3 ngày.)

= I spent 3 months fixing my house. / (Tôi đã hết 3 tháng để sửa xong xuôi nhà.)

Cấu trúc: S + spend(s) + time / money + on + N/doing sth

= S + waste(s) + time / money + on + N/doing sth

Ví dụ:

He spent a great giảm giá khuyến mãi of money on book. / (Anh ấy dành một lượng tiền đáng chú ý vào sách.)He wasted a great khuyễn mãi giảm giá of money on book. / (Anh ấy tốn một lượng tiền đáng chú ý vào sách.)
*

► Một số cấu tạo khác cùng với spend

Cấu trúc: S + (spend) + money + on doing something

Ví dụ: My father spent a lot of money on repairing the pool. / (Bố tôi đang chi không hề ít tiền nhằm sửa lại bể bơi.)

Cấu trúc: S + (spend) + time + in doing something

Ví dụ: My brother has spent a lot of time in playing football. / (Anh trai tôi dành không hề ít thời gian để chơi bóng đá.)

NOTE: Spend được dùng để làm chỉ việc thực hiện năng lượng, nỗ lực cho tới tận lúc cạn kiệt.

Cấu trúc: S + spend + something + on + something

Ví dụ: I tend to spend too much effort on unimportant matter. / (Tôi có xu hướng dành vô số sự cố gắng nỗ lực vào những sự việc không quan trọng)

Cấu trúc: Spend itself = stop (dừng lại)

Ví dụ: Fortunately, the covid 19 finally spent itself. / (May mắn thay, đại dịch covid 19 sẽ dừng lại)

Bài tập về cấu trúc it take

Bài tập: Viết lại câu sử dụng cấu tạo it take

1/ We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2/ I spend two hours doing my home work everyday.

3/ It takes Jess 30 minutes to lớn remove her makeup everyday.

4/ I spent one hour & 40 minutes watching “EXIT” movie in the cinema.

5/ They used to lớn walk to school in half an hour.

6/ Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7/ She spends đôi mươi minutes washing her dog every week.

Đáp án tham khảo

1/ It takes us 30 minutes to nhận xét our lesson before class.

2/ It takes me two hours each day to do my homework.

3/ Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

4/ It took me one hour và 40 minutes to watch “EXIT” movie in the cinema.

5/ It took them half an hour khổng lồ walk lớn school.

6/ It took Son Naeun 5 days to visit Danang.

7/ It took her 20 minutes to wash her dog every week.

Bài tập cấu tạo It takes và Spend

It take me about 30 minutes lớn drive lớn work everyday

➔ I spend…

Railey spent an hour choosing his new shoes

➔ It took…

It took me five years khổng lồ study in this university

=> I spent

Tom spent 6 hours tidying his room.

=> It

She often spends 20 minutes reviewing her lesson before class.

=> It

Đáp án bài tập kết cấu it takes với spend

I spend 30 minutes driving to lớn work everydayIt took Railey an hour to lớn chose his new shoes.I spent five years studying in this universityIt took Tom 6 hours lớn tidy his roomIt takes her đôi mươi minutes to review her lesson before class

Bài tập áp dụng

Để nắm rõ hơn bí quyết dùng của nhì cấu trúc, bọn họ hãy thuộc làm bài xích tập sau.

He spent lots of time doing this experiment.

⟹ It …………………………………………………………………….

It took me all the morning lớn prepare for lunch.

⟹ I spent …………………………………………………………….

Anna spent three days visiting VN.

⟹ It took ……………………………………………………………..

It took my son three years to lớn study in this college.

⟹ My son spent …………………………………………………..

I spend two hours doing my home work everyday.

⟹ It takes ……………………………………………………………

They spent ten days painting this house.

⟹ It …………………………………………………………………….

Last week , she spent 2 days tidying her room.

⟹ It …………………………………………………………………….

They used to lớn go to school in half an hour.

⟹ It …………………………………………………………………….

⟹ They ……………………………………………………………….

We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

⟹ It …………………………………………………………………….

It took him twelve hours to fly from Hanoi lớn London.

⟹ He …………………………………………………………………..

Đáp án

It took him lots of time to vày this experiment.I spent all the morning preparing for lunch.It took Anna three days to visit VietNam.My son spent three years studying in this college.It takes me two hours each day to vì chưng my homework.It took them ten days lớn paint this house.It took her two days to lớn tidy her room.It took them half an hour to go lớn school.

They spent half an hour going to lớn school.

It takes us 30 minutes to review our lesson before class.He spent twelve hours flying from Hanoi to London.

Một số bài tập cơ phiên bản áp dụng cấu trúc It take

1. He spent lots of time doing this experiment.

…………………………………………………………………………

2. Anna spent three days visiting VN.

…………………………………………………………………………

3. Last week , she spent 2 days tidying her room.

…………………………………………………………………………

4. They used to go lớn school in half an hour.

…………………………………………………………………………

5. I walk to school in 20 minutes everyday.

…………………………………………………………………………

6. It takes Jess 30 minutes to remove her makeup everyday.

…………………………………………………………………………

7. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

…………………………………………………………………………

8. She spends đôi mươi minutes washing her dog every week.

…………………………………………………………………………

9. It took him twelve hours to fly from Hanoi lớn London.

…………………………………………………………………………

10. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

…………………………………………………………………………

11. It takes me (30 minutes) to lớn go lớn school. (Make question)

…………………………………………………………………………

12. It took me two hours khổng lồ get to vinh city by car

…………………………………………………………………………

13. I had to spend the whole evening finishing my work

…………………………………………………………………………

Đáp án:

1. It took him lots of time to vị this experiment.

2. It took Anna three days to lớn visit VietNam.

3. It took her two days khổng lồ tidy her room.

4. It took them half an hour lớn go lớn school.

5. It takes me 20 minutes lớn walk lớn school every day

6. Jess spends 30 minutes removing her makeup everyday

7. It took Son Naeun 5 days lớn visit Danang

8. It took her đôi mươi minutes to wash her dog every week

9. He spent twelve hours flying from Ha Noi to lớn London

10. It takes us 30 minutes to reviews our lesson before class.

11. How long does it take you khổng lồ go lớn school ?

12. I spend two hours getting lớn vinh đô thị by car

13. It took me the whole evening lớn finish my work

Bài tập: Viết lại câu với cấu tạo It take cùng Spend

It took me 4 days lớn finish the novel I bought.

=> I spent……………………………………………….

Mike spends 2 hours a day playing basketball.

It takes………………….…………………………………..

My dad spends an hour in the evening watching the TV channel he likes.

=> It takes………………….…………………………………..

It took me 45 minutes khổng lồ get from home to school.

=> I spent………………….…………………………………..

It takes Lisa 15 minutes to walk khổng lồ her company.

=> Lisa spends …………………….…………………………………..

Đáp án:

I spent 4 days finishing the novel I bought.It takes Mike 2 hours a day khổng lồ play basketball.It takes my dad an hour in the evening khổng lồ watch the TV channel he likes.I spent 45 minutes getting from trang chủ to school.Lisa spends 15 minutes walking lớn her company.

Bài tập về cấu tạo spend

Bài tập: Sử dụng cấu trúc Spend và It takes nhằm viết lại câu:

It take me about two hours to lớn walk lớn school.

➔ I spend…

Susan spent an hour preparing her report.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Bác Đến Thăm Người Nghèo Nhất Hà Nội Tết Nhâm Dần 1962

➔ It took…

It took me three months khổng lồ learn piano.

=> I spent…

Adam spent 30 minutes reading a book everyday.

=> It

She often spends 20 minutes reviewing her lesson before class.

=> It

Đáp án:

I spend two hours walking lớn school.It took Susan an hour khổng lồ prepare her report.I spent three months learning piano.It took Adam 30 minutes to lớn read a book everyday.It takes her đôi mươi minutes to đánh giá her lesson before class

Bài tập sử dụng cấu trúc Spend

Bài tập 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. My father often … 8 hours a day working in the factory.

A. Spends

B. Spent

2. You should not … The whole day on computer games.

A. Khổng lồ waste

B. Waste

3. Jim spends a little time … His homework.

A. On

B. In

4. Girls often waste hours … Buying one pair of shoes.

A. On

B. In

5. How long did you spend on …?

A. Doing your housework

B. To do your housework

6. My sister always … Money on clothes.

A. Waste

B. Wastes

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc phù hợp

1. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2. I spend two hours doing my homework everyday.

3. It takes Jess 30 minutes to lớn remove her makeup everyday.

4. I spent one hour và 40 minutes watching the “EXIT” movie in the cinema.

5. They used khổng lồ walk khổng lồ school in half an hour.

6. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7. She spends 20 minutes washing her dog every week.

Bài tập 3: xong những câu sau sử dụng Spend/Spend time/Spend money

1. At the same time, credit card companies và hire purchase outfits are queuing up to lớn let us _____ we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích me or my friends ever had any real money to _____ at the mall.

3. Corporate America’s reluctance khổng lồ _____and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will _____ two weeks in australia surviving on rice và water.

5. The average _____per child is continuing khổng lồ rise year-on-year.

6. The total _____ on both the games và the advertising for the Third Place campaign is around €3 million.

7. Most of its advertising _____ goes to local newspapers, much of it in Britain, and to local radio stations.

8. We had an average _____ of 500 euro per year on new books

9. People who _____ that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you _____ on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers và their average _____ .

12. Health Boards around the country lowered their advertising _____ by up lớn 50 per cent in recent months in order lớn trim costs.

13. We _____ a lot of energy trying to be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we _____ per pupil makes a difference.

15. ‘They _____ a lot of time with Bradley và I just filled up when they told me what they were doing,’ she said.

16. Being a board member of our local animal shelter, I know that much of the money we _____ on vet services goes lớn vaccinations.

17. Moreover, the average _____ by overseas visitors in the county is significantly less than in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out và _____ on their own too.

19. I’d _____ whatever money I had to lớn hire investigators to come down, to follow people, khổng lồ look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would _____ all my money in the bar.

21. So adults had more money khổng lồ _____ on goods và services & invest in their families’ education.

22. Microsoft group sale manager Nick McGrath likens the _____ khổng lồ the amount used in launching a new car.

23. Our hope is that we don’t have lớn actually _____ all the money.

24. Last week the town council passed a motion lớn _____ a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than the average _____ of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts khổng lồ an aggregate _____ of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising _____ and monitors the sites from which punters travel lớn place bets.

28. While some complaint of London prices, the average _____ is around £30, all in.

29. Advertising _____ all but dried up over July & August.

30. The directories secure seven percent of the advertising _____ in Ireland.

Đáp án bài bác tập vận dụng

Đáp án bài tập 1

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B

Đáp án bài tập 2

1. It takes us 30 minutes to đánh giá our lesson before class.

2. It takes me two hours each day to do my homework.

3. Jess spends 30 minutes removing her makeup every day.

4. It took me one hour và 40 minutes to lớn watch the “EXIT” movie in the cinema.

5. It took them half an hour khổng lồ walk to school.

6. It took Son Naeun 5 days to visit Danang.

7. It took her trăng tròn minutes to wash her dog every week.

Đáp án bài tập 3

1. At the same time, credit thẻ companies & hire purchase outfits are queuing up lớn let us spend money we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích me or my friends ever had any real money to spend at the mall.

3. Corporate America’s reluctance to spend & hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will spend two weeks in australia surviving on rice & water.

5. The average spend per child is continuing to rise year-on-year.

6. The total spend on both the games & the advertising for the Third Place campaign is around €3 million.

7. Most of its advertising spend goes to lớn local newspapers, much of it in Britain, & to local radio stations.

8. We had an average spend of 500 euro per year on new books

9. People who spend that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you spend on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average spend.

12. Health Boards around the country lowered their advertising spend by up khổng lồ 50 percent in recent months in order to trim costs.

13. We spend a lot of energy trying lớn be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we spend per pupil makes a difference.

15. ‘They spend a lot of time with Bradley và I just filled up when they told me what they were doing,’ she said.

16. Being a board member of our local animal shelter, I know that much of the money we spend on vet services goes khổng lồ vaccinations.

17. Moreover, the average spend by overseas visitors in the county is significantly less than in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out và spend money on their own too.

19. I’d spend whatever money I had to hire investigators khổng lồ come down, khổng lồ follow people, khổng lồ look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would spend all my money in the bar.

21. So adults had more money to spend on goods & services và invest in their families’ education.

22. Microsoft group kinh doanh manager Nick McGrath likens the spend lớn the amount used in launching a new car.

23. Our hope is that we don’t have to actually spend all the money.

24. Last week the town council passed a motion khổng lồ spend a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than the average spend of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts lớn an aggregate spend of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising spend, & monitors the sites from which punters travel to place bets.

Xem thêm: Ba Điện Tích Q Giống Hệt Nhau, Được Đặt Cố Định Tại Ba Đỉnh C

28. While some complaints about London prices, the average spend is around £30, all in.