Máy tính điện tử không có khả năng nào

     

Tin học, giờ Anh: informatics, giờ đồng hồ Pháp: informatique, là một trong những ngành khoa học chuyên nghiên cứu và phân tích quá trình tự động hóa việc tổ chức, giữ trữ, giải pháp xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với phương pháp hiểu hiện nay, tin học tập bao hàm toàn bộ các nghiên cứu và nghệ thuật có tương quan đến vấn đề mô phỏng, thay đổi và tái chế tạo thông tin.

Lớp 6 - Là năm thứ nhất của cung cấp trung học tập cơ sở. Được sống lại đều khỉ niệm như ngày làm sao còn lần đầu đi học 1, được quen chúng ta mới, ngôi ngôi trường mới, một tương lai mới!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng vừa lòng mã sút giá