MUỐN IN DỮ LIỆU RA GIẤY TA THỰC HIỆN

     
" class="title-header">Trong Access, hy vọng in tài liệu ra giấy, ta tiến hành A. Edit – Print B. Tệp tin – Print C. Windows – Print D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong Access, ước ao in tài liệu ra giấy, ta thực hiệnA. Edit – Print B. File – Print C. Windows – Print D. Tools – Print
*

Trả lời: vào Access, mong in dữ liệu ra giấy, ta tiến hành chọn file – Print…hoặc nhận vào hình tượng máy in ở thanh hiện tượng chuẩn.Đáp án: B