Phương trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi

     
*

*

ra mắt thông tin Các nghành khoa học tập và technology thủ tục hành chính những thống kê KH&CN thư viện KH&CN phối hợp thư viện VinaREN
home >> tin tức - Sự khiếu nại >> hiệu quả nghiên cứu xúc tiến
*

Sóng trong những môi trường lũ hồi phân lớp và sóng mặt

*
*


GS.TS. Phạm Chí Vĩnh cùng những cộng sự trên Trường Đại học tập Khoa học tự nhiên và thoải mái thuộc Đại học tổ quốc Hà Nội đã tiến hành đề tài: “Sóng trong những môi trường bọn hồi phân lớp với sóng mặt” trong thời hạn từ năm 2017 mang đến năm 2019.

Bạn đang xem: Phương trình truyền sóng trong môi trường đàn hồi

Đề tài đào bới thực hiện hai kim chỉ nam sau: phân tích sự bội nghịch xạ, khúc xạ của sóng lũ hồi vào các môi trường xung quanh phân lớp gồm biên phân loại phẳng với biên phân loại độ nhám cao. Mục tiêu chính là tìm ra các công thức dạng hiện của thông số phản xạ, hệ số khúc xạ; phân tích sụ truyền của sóng phương diện (sóng Rayleigh, sóng Scholte) trong số bán ko gian bầy hồi. Mục tiêu đó là tìm ra các phương trình tán sắc dạng hiện, công thức gia tốc sóng, bí quyết tỷ số H/V (tỷ số giữa di chuyển ngang và vận động và di chuyển thẳng đứng) của sóng.

Một số kết quả nổi nhảy của vấn đề nghiên cứu:

1. Phương trình thuần tốt nhất hóa dạng hiện của lý thuyết bọn hồi xốp trong những miền có biên phân chia độ nhám cao. Phương trình thuần nhất hóa chiếm được (dạng ma trận) là hoàn toàn tường minh, tức là, những hệ số của nó là các hàm số khẳng định của những tham số vật liệu và tham số hình học của biên phân chia độ nhám cao. Bởi vì phương trình thuần độc nhất hóa thu được trọn vẹn tường minh, cho nên nó sẽ thay đổi một công cụ đặc biệt quan trọng để giải quyết và xử lý các bài bác toán thực tiễn khác nhau, liên quan đến biên phân loại độ nhám cao.

2. Công thức hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH so với biên phân chia độ nhám cao , vào môi trường đàn hồi xốp. Những công thức chiếm được là hoàn toàn tường minh, phụ thuộc vào hiển vào góc tới, các tham số vật tư của môi trường, đặc trưng hình học tập của biên phân loại độ nhám cao. Các công thức thu được sẽ được sử dụng để khảo sát tác động của biên phân chia lên các hệ số phản bội xạ, hệ số khúc xạ của sóng. Chúng còn là cơ sở toán học nhằm giải bai toán ngược: xác định dạng biên phân chia thông qua các giá trị đo được của hệ số phản xạ hay hệ số khúc xạ của sóng SH.

3. Công thức thông số phản xạ của sóng qP đối với biên phân chia của lớp và bán không gian đàn hồi nén được bao gồm ứng suất trước. Phương pháp thu được là hoàn toàn tường minh, phụ thuộc vào hiển vào góc tới, ứng suất trước của lớp và phân phối không gian, những tham số đồ vật liệu. Phương pháp thu được đã là công cụ thuận tiện để khảo sát ảnh hưởng của ứng suất trước lên thông số phản xạ của sóng, đôi khi là đại lý toán học để giải bai toán ngược: xác định ứng suất trước từ các giá trị đo được của hệ số phản xạ của sóng qP.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Thí Nghiệm Co Và Phản Co Nguyên Sinh, Thực Hành: Thí Nghiệm Co Và Phản Co Nguyên Sinh

4. Những công thức tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong cung cấp không gian đàn hồi trực hướng, trong chào bán không gian đàn hồi ko nén được bao gồm ứng suất trước. Những công thức này thu được bằng cách sử dụng triết lý phương trình bậc ba. Chúng trình diễn tỷ số H/V như là một trong hàm hoàn toàn tường minh của các tham số đồ liệu, ứng suất trước. Vì chưng tỷ số H/V là đại lượng không đồ vật nguyên với đo được dễ dàng, nên các công thức nhận được là luật rất hữu hiệu để giải bài toán ngược: xác minh các tham số đồ vật liệu, ứng suất trước từ các giá trị đo được của tỷ số H/V.

5. Phương trình tán dung nhan của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi xốp trực hướng. Đối cùng với sóng Rayleigh trong phân phối không gian lũ hồi xốp trực hướng, các nghiên cứu trước đây chỉ thu được phương trình tán dung nhan dạng ẩn và phức.

6. Công thức giao động của tỷ só H/V của sóng Rayleigh trong bán không gian lũ hòi ko nén được gồm ứng suất trước che lớp mỏng tanh có ứng suất trước. Công thức giao động thu được bằng phương pháp sử dụng phương pháp khai triển Taylor kết phù hợp với phát biểu Stroh. Công thức thu được vẫn là công cụ dễ ợt để khảo sát tác động của ứng suất trước của bán không khí và lớp lên tỷ số H/V.

Các tác dụng nghiên cứu của chủ đề đã được công bố trên 05 bài bác báo nước ngoài thuộc danh mục ISI, 01 bài xích báo quốc gia và 05 báo cáo tại họp báo hội nghị khoa học tập trong nước.

Xem thêm: Soạn Bài Ý Nghĩa Của Văn Chương, Văn Chương Là Gì

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu và phân tích (mã số 16720/2019) tại Cục thông tin Khoa học và technology Quốc gia.