Quyết Định Hành Chính Là Gì

     

Một trong những biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là các quyết định pháp luật, Quyết định pháp luật bao gồm quyết định của cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp và cơ quan hành pháp. Và quyết định hành chính đó chính là một loại quyết định pháp luật. Vậy Quyết định hành chính là gì, phần dưới đây ACC sẽ cung cấp thông tin để tìm hiểu về vấn đề này. 

*
*

1. Quyết định hành chính là gì?

Theo nghĩa hiểu thông thường, quyết định là việc lựa chọn một phương án tối ưu nhất trong nhiều phương án để giải quyết một vấn đề. 

Quyết định hành chính là mệnh lệnh điều hành của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước, được thông qua theo một thể thức, trình tự nhất định nhằm thực hiện một mục đích hay một công việc cụ thể nhất định bởi quyết định hành chính chứa đựng quyền lực nhà nước. 

Quyết định hành chính là biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của nhà nước theo thẩm quyền do luật định. 

Tổng kết đáp án cho câu hỏi Quyết định hành chính là gì đó là: Quyết định hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước của của người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định.

Bạn đang xem: Quyết định hành chính là gì

2. Đặc điểm của quyết định hành chính

Các đặc điểm của Quyết định hành chính sẽ giúp chúng ta nhận biết được các dấu hiệu của một quyết định hành chính là gì?

+ Quyết định hành chính mang tính quyền lực nhà nước. Về nguyên tắc mọi quyết định đều phải được thi hành, quyết định sẽ được đảm bảo thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế Nhà nước khi cần thiết. 

+ Quyết định hành chính mang tính pháp lý. Quyết định hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí nhà nước, nên các quyết định do Nhà nước ban hành đều có những giá trị về mặt pháp lý của nó. 

+ Quyết định hành chính mang tính chấp hành. 

+ Quyết định hành chính mang tính dưới luật. Nội dung và hình thức của quyết định hành chính phải được ban hành phù hợp với thẩm quyền của chủ thể ban hành và tuân thủ theo Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh về mặt pháp lý. 

+ Quyết định hành chính chủ yếu do cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành. 

+ Quyết định hành chính có những mục đích và nội dung rất phong phú, xuất phát từ những đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính bao phủ lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

+ Quyết định hành chính được ban hành theo thủ tục hành chính và dưới những hình thức theo quy định của pháp luật. 

3. Các loại quyết định hành chính

Nếu như hai mục trên cung cấp thông tin chủ yếu để giải thích Quyết định hành chính là gì thì phần dưới đây sẽ cung cấp thông tin về Quyết định hành chính được thể hiện trên thực tế. 

3.1. Dựa theo tính chất pháp lý và nội dung quyết định

+ Quyết định chủ đạo là loại quyết định mà các chủ thể có thẩm quyền ban hành nhằm mục đích đưa ra những chủ trương, chính sách, đường lối và những giải pháp lớn về quản lý hành chính đối với cả nước, một vùng hoặc đối với một đơn vị hành chính nhất định. Chủ thể ban hành những quyết định này thường là Quốc hội, Chính phủ ban hành dưới dạng là các Nghị quyết. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan địa phương ít áp dụng. 

+ Quyết định hành chính quy phạm (quyết định lập quy) là quyết định ban hành các quy phạm pháp luật hành chính và là cơ sở cho việc ban hành các quyết định hành chính cá biệt. Quyết định hành chính quy phạm trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính. 

+ Quyết định hành chính nhà nước cá biệt là quyết định do các chủ thể hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành trên cơ sở các quyết định hành chính nhà nước quy phạm hoặc quyết định hành chính nhà nước cá biệt của cấp trên để giải quyết những tình huống cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước. Nó có tính đơn phương và bắt buộc thi hành ngay. 

3.2.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Tiếng Việt Cho Macbook Air Và Pro, Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Của Máy Mac

Dựa theo tính chất của mệnh lệnh trong quyết định:

+ Quyết định cấm đoán;

+ Quyết định cho phép;

+ Quyết định điều chỉnh, sửa đổi. 

3.3. Dựa theo thẩm quyền ban hành

+ Quyết định hành chính của Chính phủ. Chính phủ ra quyết định hành chính dưới hình thức là các Nghị quyết, Nghị định. 

+ Quyết định hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định hành chính dưới hình thức là các Quyết định, Chỉ thị. 

+ Quyết định hành chính của các Bộ và cơ quan ngang Bộ. Các chủ thể này ban hành quyết định hành chính dưới hình thức là những Quyết định, Thông tư. 

+ Quyết định hành chính của UBND các cấp. Loại hình quyết định hành chính là quyết định, chỉ thị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Thông Báo Tin Nhắn Trên Facebook, Cách Tắt Trò Chuyện Trên Facebook Messenger

+ Quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND. Các cơ quan này ra quyết định hành chính dưới hình thức là quyết định và chỉ thị. 

+ Quyết định hành chính liên tịch. 

3.4. Căn cứ và cấp hành chính

+ Quyết định hành chính cấp trung ương;

+ Quyết định hành chính của cấp hành chính địa phương.

3.5. Căn cứ vào lĩnh vực:

Căn cứ vào lĩnh vực thì Quyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính về kinh tế; Quyết định hành chính về giáo dục; Quyết định hành chính về y tế; Quyết định hành chính về văn hóa,…

3.6. Dựa theo thời hạn có hiệu lực của quyết định

+ Quyết định có hiệu lâu dài

+ Quyết định có hiệu lực một thời gian nhất định;

+ Quyết định có hiệu lực một lần. 

3.7. Căn cứ theo thể thức, hình thức thực hiện:

+ Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng văn bản;

+ Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng lời nói;

+ Quyết định hành chính thể hiện dưới dạng ký hiệu, biển báo, tín hiệu. 

4. Vai trò của Quyết định hành chính là gì?

+ Quyết định hành chính đưa ra chủ trương lớn trong lĩnh vực quản lý hành chính;

+ Quyết định hành chính điều tiết các vấn đề thực tiễn;

+ Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ hội quản lý tốt và phát triển xã hội; 

Quyết định hành chính chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Quyết định hành chính giúp bộ máy Nhà nước hoạt động hài hòa, nhịp nhành. Đây chính là phương tiện không thể thiếu mà các chủ thể quản lý sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của mình. 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về câu hỏi Quyết định hành chính là gì hoặc các vấn đề liên quan, hãy liên lạc với Công ty Luật ACC qua các thông tin sau để được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tâm, tư vấn nhiệt tình với mức giá tốt nhất cho quý khách hàng. Công ty Luật ACC hy vọng đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý: