Rather be là gì

     

Trong giao tiếp tiếng Anh, để thể hiện các sở thích, mong ước của phiên bản thân, thay vì sử dụng kết cấu I like, I want,…Ở mức nâng cấp hơn, họ sẽ sử dụng cấu trúc would rather. Would rather có khá nhiều cách sử dụng khác nhau trong từng thì hay những thành phần câu. Thuộc Step Up ôn lại các cấu tạo và giải pháp dùng would rather nhé!

1. Cấu tạo would rather với một chủ ngữ 

1.1. Cấu trúc would rather ở lúc này hoặc tương lai 

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được thực hiện để biểu đạt mong mong của người nói đến một điều gì đó ở bây giờ hoặc tương lai. Biện pháp dùng này hay được sử dụng trong các tình huống giao tiếp giờ Anh trang trọng hoặc vào văn viết.Bạn vẫn xem: Rather be là gì

Bạn đã xem: Rather be là gìBạn đang xem: Rather be là gì

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ: 

Bill’d rather spend time on the beach.

Bạn đang xem: Rather be là gì

I’d rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Cấu tạo would rather sinh sống thì thừa khứ

Cấu trúc ‘would rather’ hoàn toàn có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều nào đó đã xẩy ra trong quá khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.


*

Cách dùng would rather trong giờ đồng hồ Anh

2.2. Cấu tạo ‘would rather’ ngơi nghỉ quá khứ 

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được áp dụng để thể hiện mong muốn muốn, nuối tiếc về một điều nào đó trong quá khứ hoặc mang định điều trái chiều với vượt khứ. Cách thực hiện này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

I’d rather you hadn’t rung me at work. 

Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.

tải về Ebook thủ thuật Não cách thức – Hướng dẫn giải pháp học giờ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Rộng 205.350 học tập viên đã áp dụng thành công với lộ trình học logic này.  TẢI NGAY

3. Dạng viết tắt của would rather

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

Tìm gọi thêm về các kết cấu câu trong tiếng Anh:

4. Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập 1: phân tách dạng đúng của cồn từ:

1. Jennifer’d rather … (stay) trang chủ for dinner tonight.

Xem thêm: Cổ Phiếu Esop Là Gì ? Điều Kiện, Lợi Ích Khi Phát Hành Esop Có Nên Mua Cổ Phiếu Esop Hay Không

2. I think I’d prefer … (play) chess today.

3. Would you rather I … (leave) you alone?

4. I’d rather the students … (study) for their test.

5. Peter prefers … (relax) at home on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và nơi trống:

1. Bởi vì you prefer coffee … tea?

2. I think I’d prefer … drive lớn California. 

3. Would you rather go khổng lồ the club … go to the beach? (asking for a choice)

4. He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food … American food.

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) lớn the cinema.

2. I’d rather speak khổng lồ him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 

3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 

4. I would rather you (go/went/had gone) trang chủ now.

5. I don’t want lớn go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.

6. I’d rather go in December (than/that/to) in May.

Xem thêm: Bảo Bảo Ác Ma : Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn, Gặp Lại Ấu Thơ

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. Stay 2. Lớn play 3. Left 4. Study 5. Relaxing/to relax

Bài tập 2:

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didn’t go

 

Trên đấy là các cách dùng thông dụng của kết cấu would rather bạn có thể bắt gặp trong những cuộc đàm thoại giờ Anh của bạn nước ngoài. Hãy xem thêm kỹ và chú ý lại để ráng được cách dùng would rather bên cạnh đó thực hành liên tục để biến kỹ năng đó thành của mình! kế bên ra, để ráng chắc 90% công ty điểm ngữ pháp thường gặp mặt trong tiếp xúc và thi cử, tìm hiểu thêm sách gian lận Não Ngữ Pháp và phầm mềm bài tập thực hành đi kèm để giờ Anh luôn luôn trở nên tiện lợi nhé!