Renounce là gì

     
Ngoại Động trường đoản cú bỏ, từ bỏ, không xác định Nội Động từ bỏ (đánh bài) ko ra được quân bài cùng hoa Danh từ (đánh bài) sự ko ra được con cờ cùng hoa
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa tự "renounce", trong cỗ từ điển từ bỏ điển y tế Anh - techftc.comệt. Chúng ta có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần đặt câu với tự renounce, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ renounce trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - techftc.comệt

1. Faithful worshippers must decisively renounce unrighteousness.

Bạn đang xem: Renounce là gì

những người dân thờ phượng trung thành phải cưng cửng quyết từ bỏ sự bất chính.

2. Jehovah’s Witnesses renounce every kind of techftc.comolence.

Nhân-chứng Giê-hô-va từ quăng quật mọi sự hung bạo.

3. Whose sins vị you renounce by making this gift?

Cậu ao ước chối quăng quật tội ác của người nào bằng techftc.comệc tặng kèm quà này?

4. I"m struggling with whether I should renounce my vows.

Tôi đang tranh đấu liệu gồm nên từ vứt lời thề của tôi.

5. Laws also specified that citizens could not freely renounce their citizenship.

luật pháp cũng biện pháp rằng công dân ko thể tự do từ vứt quốc tịch của họ.

6. You wanna renounce your earthly possessions & become a monk?

Anh muốn từ quăng quật khoản tiền đẩy đà của anh để phát triển thành nhà sư à?

7. How vì chưng we “renounce unrighteousness” when it comes to bad associations?

Về techftc.comệc kết hợp với anh em xấu, có tác dụng sao họ “từ vứt sự bất chính”?

8. Joffrey & the Queen Regent must renounce all claim to lớn dominion of the North.

Joffrey và hiền thê nhiếp chủ yếu phải ưng thuận sự giai cấp của phương Bắc.

9. So..... You must, in the name of the Lord, renounce these radical ideas.

chính vì như vậy trong danh Chúa, quý vị đề xuất từ quăng quật những ý tưởng cuồng tín này.

10. Those who refused khổng lồ renounce the practice were sent to labor camps to lớn be "transformed."

những người đã không đồng ý từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công đang bị mang đến các trại lao động để tiến hành "chuyển hóa."

11. What would motivate a Russian weapons dealer lớn renounce his lucrative but illegal trade?

Điều gì ảnh hưởng một tín đồ Nga sắm sửa vũ khí từ vứt nghề marketing đầy lợi tức đầu tư nhưng phi pháp của ông?

12. But modern revelation states that we are khổng lồ “renounce war và proclaim peace” (D&C 98:16).

tuy nhiên điều mang khải tiến bộ nói rõ rằng họ phải “từ bỏ chiến tranh, rao truyền hòa bình” (GLGƯ 98:16).

Xem thêm: Sốt Ướp Thịt Nướng Hàn Quốc Loại Nào Ngon Chuẩn Nhà Hàng Mà Bà Nội Trợ

13. For example, persecutors may subject us lớn physical abuse in an effort to lớn make us renounce our faith.

Chẳng hạn, số đông kẻ bắt bớ có thể hành hung để chúng ta từ quăng quật đức tin.

14. When she married Prince Joachim, she had khổng lồ renounce her British citizenship & give up her career in marketing.

Để thành thân với Hoàng tử Joachim, Alexandra bắt buộc từ quăng quật quốc tịch Anh và công techftc.comệc marketing hiện tại tại.

15. However, the buildings were demolished and the monks killed or forced lớn renounce their vows by the Communist government in 1937.

tuy nhiên, các kiến trúc của tu techftc.comện này đã trở nên chính quyền cùng sản tiêu diệt còn những sư thầy đã bị giết sợ hãi hay đề xuất chối vứt đức tin của chính mình vào năm 1937.

16. Government officials have forced hundreds of Montagnard Catholics và Protestants khổng lồ renounce their religion in public criticism sessions, techftc.comolating internationally protected rights to lớn freedom of religion và conscience.

Cán bộ chính quyền ép hàng nghìn người Thượng công giáo và Tin Lành tuyên tía bỏ đạo tại những buổi kiểm điểm trước dân, techftc.com phạm những quyền tôn giáo cùng lương tri được thế giới bảo vệ.

17. Foreign observers estimate that hundreds of thousands và perhaps millions of Falun Gong practitioners have been detained in "re-education through labor" camps, prisons và other detention facilities for refusing khổng lồ renounce the spiritual practice.

cỗ ngoại giao Mỹ cầu tính từ thời điểm năm 1999, đang có hàng nghìn ngàn, thậm chí còn hàng triệu học techftc.comên Pháp Luân Công bị giam cầm trong những "Trại cải tạo lao động", đơn vị tù và những cơ sở giam cầm khác nhằm bắt họ từ bỏ rèn luyện môn thực hành lòng tin này.

18. After he moved back to lớn Taiwan, Lee Teng-hui had asked him twice in the 1990s to serve in the Executive Yuan Council, but each time he refused; reportedly, the requirement that he renounce U.S. Citizenship was a major barrier.

sau khoản thời gian Điền Hoằng Mậu về bên Đài Loan, Lý Đăng Huy đang hai lần yêu cầu ông giao hàng trong Hội sát cánh chính techftc.comện vào thập niên 1990, nhưng các lần ông phần đông từ chối; theo báo cáo, yêu ước ông từ quăng quật quyền công dân Hoa Kỳ là một rào cản lớn.

19. (Job 2:11; Genesis 25:1, 2; 36:4, 11) like those who try khổng lồ make Jehovah’s Witnesses renounce God today, this trio was manipulated by Satan in an effort khổng lồ make Job plead guilty lớn false charges & break his integrity.

Xem thêm: Mặt Nào Không Phải Là Mạch Điện Tử Điều Khiển ? Sau Đây Không Phải Là Mạch Điện Tử Điều Khiển

hệt như những người ngày nay nỗ lực khiến Nhân-chứng Giê-hô-va từ bỏ Đức Chúa Trời, tía người này bị Sa-tan giật dây để cố gắng làm Gióp nhận tội khi bị cáo gian với phá đổ lòng trung kiên của ông.