Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

     

Trên một sợi dây dài đang tất cả sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Tại thời điểm t0một đoạn của gai dây có bề ngoài như hình bên. Hai phần tử A cùng O dao động lệch pha nhau?
Bạn đang xem: Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

Nguồn sóng sinh sống O xê dịch với tần số 10Hz, dao động truyền đi với gia tốc 0,4m/s theo phương Oy; bên trên phương này có hai điểm p. Và Q cùng với PQ=15cm. Biên độ sóng bằng a=1cm cùng không biến hóa khi lan truyền. Ví như tại thời khắc t làm sao đó phường có li độ 1cm thì li độ tại Q là:


Hai điểm M, N thuộc nằm trên 1 phía truyền sóng và cách nhau một trong những phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, lúc li dộ xấp xỉ của thành phần tại M là 3cm thì li độ giao động của thành phần tại N là -3cm. Biên độ xấp xỉ sóng bằng


Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng giải pháp nhau λ3. Tại thời điểm t, khi li độ xấp xỉ tại M là uM=+3cmthì li độ xê dịch tại N là uN=−3cm. Biên độ sóng bằng:


Một sóng hình sin sẽ truyền bên trên một sợi dây, theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả kiểu dáng của tua dây ở những thời điểm t cùng t2=t1+0,3s. Chu kì của sóng là:


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng bao gồm phương trình sóng tại nguồn O là: uO=sin2πTtcm. Một điểm M bí quyết nguồn O bằng13 bước sóng ở thời khắc t=T2 có ly độ uM=2cm. Biên độ sóng A là:


Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng gồm phương trình dao động tại nguồn O là uO=Acos2πtTcm. Một điểm M trên tuyến đường thẳng, giải pháp O một khoảng chừng bằng 13bước sóng ở thời khắc t=T2có li độ uM=2cm. Biên độ sóng A bằng:
Xem thêm: Chia Sẻ Cách Trình Bày Món Nem Rán Chuẩn Vị Hà Nội, Cách Trình Bày Đĩa Nem Rán

Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với gai dây. Vận tốc truyền sóng bên trên dây là 4m/s. Xét một điểm M bên trên dây và phương pháp A một quãng 40cm, bạn ta thấy M luôn luôn xấp xỉ lệch trộn so cùng với A một góc Δφ=k+0,5π với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong khoảng từ 8Hz cho 13Hz.


Sóng bao gồm tần số 20Hz truyền trên chất lỏng cùng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các bộ phận chất lỏng. Hai điểm M với N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời khắc t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi tiếp nối thời gian ngắn nhất là từng nào thì điểm M đã hạ xuống thấp nhất?


Một sóng cơ học viral trên phương diện nước với vận tốc 25cm/s. Phương trình sóng tại mối cung cấp là u=3cosπtcm.Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M bí quyết O một khoảng tầm 25cm tại thời điểm t=2,5s là:


Một dao động lan truyền trong môi trường từ điểm N tới điểm M biện pháp N một quãng 0,5(m) với tốc độ 1,2(m/s). Biết phương trình sóng tại N gồm dạng uN=0,2cos4πtm. Viết biểu thức sóng tại M:


Một sóng cơ học tập truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, xấp xỉ có dạng u=acosωtcm. Điểm M bí quyết xa tâm dao động O là 13 bước sóng ở thời khắc bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có mức giá trị là 5cm. Phương trình dao động ở M thỏa mãn nhu cầu hệ thức nào sau đây:
Xem thêm: Republic Of China Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Đài Loan(Đl) Và Trung Quốc(Tq)

Trên một sợi dây khá dài vô hạn gồm một sóng cơ viral theo phương Ox cùng với phương trình sóng u=2cos10πt−πxcm (trong kia t tính bởi s; x tính bởi m). M, N là nhì điểm nằm cùng phía so với O bí quyết nhau 5 m. Trên cùng một thời điểm khi thành phần M đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương thì bộ phận N


Trên một sợi dây rất dài đang tất cả sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời gian t0một đoạn của tua dây có ngoại hình như hình bên. Hai thành phần M và O giao động lệch trộn nhau?