SPHINCTER LÀ GÌ

     
Dưới đấy là những mẫu câu có chứa trường đoản cú "external sphincter muscle of anus", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - techftc.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với tự external sphincter muscle of anus, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ external sphincter muscle of anus trong cỗ từ điển tự điển y học Anh - techftc.comệt

1. Nothing lượt thích a little 30-knot crosswind to lớn exercise the old sphincter muscle.

Bạn đang xem: Sphincter là gì

ko gì, tương tự có chút gió... 30 knot tạt ngang đường bay để thử sức bộ động cơ vậy đó.

2. By means of a tiny nooselike muscle called a sphincter, capillaries can also regulate the blood flowing through them according lớn the needs of the surrounding tissue.

bằng một cơ nhỏ tuổi li ti giống hệt như nút dây điện thoại tư vấn là cơ thắt, các mao mạch cũng có thể điều hòa hướng máu tung qua nó tùy theo yêu cầu của các mô xung quanh.

3. That, with a simultaneous relaxing of the sphincter.

làm như thế, đồng thời đó thư giãn và giải trí cơ vòng khoang.

4. Simultaneously, the internal urethral sphincter opens.

Đồng thời, cơ thắt ống đái trong mở ra.

5. There"s a hole at the anus, penis level.

Có một chiếc lỗ sinh hoạt hậu môn,

6. Sphincter paralysis plus shocks equals Miller Fisher Syndrome.

kia liệt cơ thắt cùng với các cơn giật đồng nghĩa với Hội hội chứng Miller Fisher.

7. It"s where they cut you xuất hiện from vagina to anus.

Họ đã rạch từ âm hộ xuống hậu môn để mở rộng ra.

8. Passing through the lower esophageal sphincter, into the antrum of the stomach.

Đi qua cơ thắt thực quản thấp tới hạ vị.

9. Could cause numbness, anal sphincter dysfunction, and the shocks.

rất có thể gây kia liệt, hỏng tính năng cơ thắt lỗ đít và các cơn giật.

10. The anus is forming , and the intestines are growing longer .

đít cũng đang ra đời , với ruột cũng vạc triển dài hơn .

Xem thêm: Nước Xà Phòng Có Làm Chết Cây Không, Tưới Cây Đúng Cách Cho Khu Vườn Xanh

11. Unless, of course, you think we should be asking the patient where his anus is first.

Trừ lúc cậu nghĩ ta đề nghị hỏi bệnh nhân xem hậu môn của hắn ở đâu trước.

12. ( A preemies"s immature nervous system has trouble controlling the sphincter as well . )

( Hệ thần kinh chưa triển khai xong của con trẻ sinh non cũng khó kiểm soát điều hành được cơ vòng . )

13. Muscle relaxants

Thuốc làm giãn cơ / làm cơ giảm căng

14. Muscle spasms

co thắt cơ

15. Muscle up, buttercup.

Lên dây cót đi cưng.

16. They"re muscle-heads.

chúng ta là gần như lực sĩ cử tạ.

17. * Strong external balances

* Các cân đối ngoại được cải thiện:

18. It is a diamond-shaped area that includes the anus and, in females, the vagina.

Đó là một khu vực hình kim cương bao gồm hậu môn và, ở phụ nữ giới, âm đạo.

19. If she would"ve just gestated a little longer, her stomach sphincter would be fully mature.

nếu như con bé nhỏ được với thai vĩnh techftc.comễn một chút, cơ thắt dạ dày của nó sẽ cải cách và phát triển đầy đủ.

20. Later, some of those cells became muscle tissue.

kế tiếp một số tế bào trong số tế bào ấy biến đổi những mô bắp thịt.

21.

22. Her heart muscle is toast.

Nhồi máu cơ tim.

23. There"s a lot of muscle in front of that door.

các tay cơ bắp đứng trước cửa ngõ quá.

24. Body was slowly and gently reawakening, limb by limb, muscle by muscle, twitch by twitch.

Xem thêm: Cách Làm Sương Sa Trái Dừa Mát Lạnh Chào Hè, Cách Làm Sương Sa Trái Dừa

khung người từ từ tỉnh giấc giấc lại. Từng bỏ ra một, từng cơ một từng cái co rút một.

25. Roll up the cotton like this, and... Push in all the way inside the anus to prevent an outflow of toàn thân fluid

Cuộn miếng vải như vậy, và... đẩy toàn bộ vào phía bên trong hậu môn để phòng dịch chảy ra khỏi cơ thể