STIREN KMNO4 NHIỆT ĐỘ THƯỜNG

     

Đáp án DHướng dẫn- Stiren làm mất đi màu dung dịch KMnO4 cùng bị lão hóa ở đội vinyl (giống như etilen) cần phản ứng xảy ra ngay ánh nắng mặt trời thường.- Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở đk ánh sáng 80-100oC- Benzen cùng Propan không làm mất màu hỗn hợp KMnO4
Bạn đang xem: Stiren kmno4 nhiệt độ thường

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đốt cháy hết m gam 2 đồng đẳng của benzen A, B thu được 4,05 gam H2O với 7,728 lítCO2 (đktc). Quý hiếm của m cùng số tổng số mol của A, B là

Trùng đúng theo 15,6 gam stiren thu được các thành phần hỗn hợp A gồm polistiren cùng stiren dư. Lượng A công dụng đủ cùng với 200 ml hỗn hợp KMnO4 0,1 M. Năng suất phản ứng trùng đúng theo là:

Đốt cháy trọn vẹn Hiđrocacbon X, thu đuộc CO2 cùng H2O có số mol theo tỉ lệ khớp ứng 2 : 1. Khía cạnh khác, 1 mol X chức năng được về tối đa cùng với 4 mol H2 (Ni, t) và 1 mol X tính năng được buổi tối đa 1 mol Br2. Phương pháp của X là

Khi đến clo công dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm cho xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Hiệu suất của bội nghịch ứng là:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol CxHy chiếm được 15,68 lít CO2 (đktc) với 7,2 g H2O (lỏng). Bí quyết của CxHy là:

Đốt cháy không còn 9,18 g 2 đồng đẳng của benzen A, B nhận được 8,1 g H2O với CO2. Dẫn toàn cục lượng CO2 vào 100ml dd NaOH 1M nhận được m g muối. Quý hiếm của m và thành phần của muối

Một hidrocacbon A tính năng với H2/Ni, đun nóng, theo tỉ trọng 1 : 3 chế tạo ra thành hidrocabon no B. So sánh thành phần nhân tố của B thấy tỉ lệ trọng lượng mC : mH = 6 : 1. Tỉ khối của B đối với hidro là 42. Vậy CTPT của A và B là
Xem thêm: Đường Thẳng Tiếp Xúc Với Đường Tròn, Phương Trình Đường Tròn Tiếp Xúc Với Đường Thẳng

TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bởi phản ứng của toluen với lếu hợp có HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết công suất của toàn thể quá trình tổng vừa lòng là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tác thành tự 230 gam toluen là

Chỉ dùng 1 thuốc thử nào dưới đây hoàn toàn có thể phân biệt được những chất benzen, stiren, etylbenzen?

Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X nhận được 7,84 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Cách làm phân tử của X là

Đốt cháy hết 9,18 g 2 đồng đẳng của benzen A, B nhận được H2O với 30,36 g CO2. Cộng thức phân tử của A và B lần lượt là:

thực hiện thì nghiệm: mang 3 ống nghiệm đựng cùng một số mol bố chất benzene (1), toluen (2) với etylbenzen (3). Bỏ vào cả 3 ống nghiệm và một lượng Br2 sau đó cho thêm bột sắt với đun nóng. Vậy thứ tự làm mất màu brom như sau:

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hòa hợp stiren ta được polistiren với công suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là :

mang đến phản ứng sau:
Xem thêm: Lời Giới Thiệu Về Đất Nước Việt Nam Bằng Tiếng Anh (Dàn Ý + 13 Mẫu)

*

Vậy X là:

Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xylen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường thiên nhiên H2SO4 loãng. Mang sử sử dụng dư 20% đối với lượng làm phản ứng