Thể tích khối lập phương cạnh 2a

     

Gieo một nhỏ súc sắc phẳng phiu và đồng hóa học hai lần. Tính phần trăm để tối thiểu một lần lộ diện mặt sáu chấm.
Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương cạnh 2a

Cho hàm số bậc cha y = f(x) gồm đồ thị là đường cong như hình mẫu vẽ bên. Hỏi phương trình f(xf(x))-2=0 tất cả bao nhiêu nghiệm phân biệt

*


Cho hình chóp phần lớn SABCD tất cả cạnh đáy bằng 2, cạnh bên bằng 3. Gọi φ là góc giữa lân cận và phương diện đáy. Mệnh đề nào sau đây đúng?


Cho hàm số y= f(x) tất cả đồ thị f"(x)là parabol như hình vẽ bên. Xác định nào sau đó là đúng?

*


Cho hàm số f(x) là hàm đa thức bậc bốn bao gồm đồ thị như hình mẫu vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu giá trị của tham số m nằm trong đoạn −12;12để hàm số gx=2fx−1+mcó đúng 5 điểm rất trị?

*


Cho hàm số y=(fx) liên tiếp trên <-2;2> và bao gồm đồ thị là mặt đường cong như hình mẫu vẽ bên. Hỏi phương trình fx−1=1 tất cả bao nhiêu nghiệm sáng tỏ trên <-2;2>?

*
Xem thêm: Nén Bạc Đâm Toạc Tờ Giấy Là Gì? Nén Bạc Đâm Toạc Lòng Người

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân nặng tại B vàAC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A’ xung quanh phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh AB cùng A"A=a2. Thể tích của khối lăng trụ đã đến bằng:


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành và có thể tích bởi 48. điện thoại tư vấn M, N lần lượt là điểm thuộc những cạnh AB,CD sao choMA=MB, NC=2ND. Thể tích của khối chóp S.MBCN là:


Cho hàm số f(x) xác định, liên tục trên đoạn <-2;2> và tất cả đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực lớn tại điểm nào bên dưới đây?

*


Cho tứ diện ABCD bao gồm AB,AC,AD song một vuông góc cùng với AB = 6a, AC = 9a,AD=3a. điện thoại tư vấn M,N,P theo lần lượt là trọng tâm những tam giác ABC,ACD,ADB. Thể tích của khối tứ diện AMNP bằng:
Xem thêm: Thiên Nhiên Bị Tàn Phá - Tàn Phá Thiên Nhiên Và Cái Giá Phải Trả

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam