Thiên nhiên bị tàn phá

     

Theo thống kê bắt đầu nhất, con bạn đã hủy diệt khoảng 2/3 diện tích rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy trên cầm giới. Và vấn đề này đã làm dấy lên rất lớn việc báo động; rằng yếu ớt tố vạn vật thiên nhiên rất quan trọng trong quy trình chống lại việc biến hóa khí hậu đang hối hả biến mất.