TÌM SỐ NGUYÊN TỐ TRONG PASCAL

     

1. đánh giá số N có phải là số nguyên tố tốt không.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố trong pascal

Ví dụ: N = 19 kết quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 kết quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số thoải mái và tự nhiên bất kỳ.

Output: vấn đáp “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Lưu ý: Số yếu tắc là số chỉ có thể chia hết cho 1 và chủ yếu nó ( N ).

Hướng dẫn:

Bài toán được tiến hành qua 3 bước ví dụ như sau:

- thông tin nhập liệu, với nhập tài liệu vào đến N

- thực hiện kiểm tra N có phải là số nguyên tố tuyệt không:

- Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến

Chương trình:

*
Viết chương trình đánh giá số nguyên tố" width="596">

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm hiểu về số yếu tắc nhé.

2. Khái niệm số nguyên tố


Số thành phần là số nguyên dương có duy tốt nhất 2 cầu phân biệt là một và chủ yếu nó. Lưu lại ý: Số 1 không hẳn số nguyên tố vì chỉ có 1 ước.

*
Viết chương trình kiểm soát số nhân tố (ảnh 2)" width="577">

3. Ý tưởng soát sổ số nguyên tố

1. Giả dụ số đó bé hơn 2, tóm lại không bắt buộc số nguyên tố.

Xem thêm: 18 Mẫu Tóm Tắt Đoạn Trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia ❤️️ 15 Bài Ngắn Hay

2. Đếm số mong của x trong đoạn từ 2 mang đến căn bậc nhì của x. Ví như số đó không có ước như thế nào trong đoạn từ 2 đến căn bậc nhị của x thì nó là số nguyên tố. Trái lại thì không phải. Như vậy, nếu khách hàng đếm từ một thay vì chưng 2 thì x là số nguyên tố khi ta đếm được 1 ước số trong đoạn từ 1 đến căn bậc nhì của x.

4. Một vài bài toán viết lịch trình về số nguyên tố

Bài 1. Viết lịch trình nhập vào một trong những n, xuất ra đều số nguyên tố nhỏ tuổi hơn hoặc bằng n và tổng của toàn bộ những số thành phần đó.

Dữ liệu vào file: Sum_nt.inpDữ liệu ra file: Sum_nt.out
Chứa số n

– dòng 1: chứa những số nhân tố

Bài tập trên mình yêu cầu học sinh sử dụng công tác co để giải quyết và xử lý qua đó rèn luyện cho học sinh tư duy kế thừa

Ý tưởng của thuật toán:

- tất cả một chương trình bé kiểm tra số nguyên tố

- Ta chỉ việc duyệt từ là một đến n xem bao gồm số làm sao là số nguyên tố không nhằm đếm và cùng dồn.

*
Viết chương trình đánh giá số yếu tố (ảnh 3)" width="603">
*
Viết chương trình chất vấn số yếu tắc (ảnh 4)" width="599">

Bài 2. Viết lịch trình phân tích một trong những tự nhiên n (n

Dữ liệu vào file: pt_nt.inpDữ liệu ra file: pt_nt.out

Chứa số n

VD: 100

1 dòng: cất kết quả

VD: 2.2.5.5

Đối với việc này ta phân tách số kia (nếu phân chia hết) cho số thành phần (duyệt từ bỏ số nguyên tố nhỏ tuổi đến lớn).

*
Viết chương trình bình chọn số thành phần (ảnh 5)" width="579">
*
Viết chương trình bình chọn số yếu tắc (ảnh 6)" width="586">

Bài 3.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nghị Luận Lòng Biết Ơn Trong Cuộc Sống Nghị Luận Lớp 10

bí quyết in ra những số nguyên tố bé dại hơn hoặc bởi N (N là số nguyên ko âm được nhập từ bàn phím).