Viết Chương Trình In Ra N Số Nguyên Tố Đầu Tiên

     
Giúp em làm bài xích này với, tưởng dễ nhưng cho lúc có tác dụng thì nó lu bu các cái :shock::shock: .Thank !!PS: ý của em gắng này : n = 3 => 2 3 5 n = 5 => 2 3 5 7 11 . Có tác dụng trên C nha ( em mới học chấm dứt cái hàm thui :cry


Bạn đang xem: Viết chương trình in ra n số nguyên tố đầu tiên

*

*

Cách 1: Em lập hàm bool isPrime(int x), dấn vào x, return true ví như x là ngtố, false trường hợp x ko là nguyên tốxong
Cách 2: Em lên mạng tìm kiếm wiki bài: sàng số nguyên tố, xong xuôi chuyển qua wiki giờ anh, tất cả tấm hình thuật toán mô phỏng (cách này code nhiều hơn 1 chút, nhưng lại chạy nhanh hơn). Đây là lưu ý thôi, anh không tìm kiếm giúp cho đâu.
*

*

Cách của anh:Dùng 1 mảng để đựng n số nguyên tố cơ mà e nói:1 số là số nguyên tố sẽ không còn chia hết cho các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc = căn bậc hai của nó.Như vậy thì mảng đầu của ta là 2, số tiếp sau là 3 bởi 3 ko phân tách hết đến 2, số tiếp là 5 vị không phân chia hết mang lại 2, số tiếp là 7 vày không phân tách hết mang lại 2, số tiếp là 11 do không phân chia hết mang đến 2 và 3. Cứ z thôi
*
)
*

Giúp em làm bài xích này với, tưởng dễ dàng nhưng đến lúc có tác dụng thì nó lu bu các cái :shock::shock: .Thank !!PS: ý của em chũm này : n = 3 => 2 3 5 n = 5 => 2 3 5 7 11 . Làm trên C nha ( em mới học xong xuôi cái hàm thui :cry


Xem thêm: Top 8 Bài Nghị Luận Về Tinh Thần Lạc Quan Trong Cuộc Sống (12 Mẫu) Siêu Hay Nhất

#include#includeintktSNT(intn)if(n2)return0;for(inti=2,temp=int(sqrt(double(n)));itemp;i++)if(n%i==0)return0;return1;intmain(intN)printf("N=");scanf("%d",&N);for(inti=2,c=0;cN;i++)if(ktSNT(i)==1)printf("N<%d>=%d",c,i);c++;return0;
Giúp em làm bài bác này với, tưởng dễ nhưng đến lúc làm thì nó lu bu nhiều cái :shock::shock: .Thank !!PS: ý của em ráng này : n = 3 => 2 3 5 n = 5 => 2 3 5 7 11 . Làm trên C nha ( em bắt đầu học ngừng cái hàm thui :cry
Em hoàn toàn có thể tham khảo bài này nhé. Trước tiên hy vọng in ra n số nguyên tố trước tiên thì em cần phải có hàm chất vấn số i có phải là một số NT tốt không. Nếu là 1 trong những số NT thì sẽ in ra và tăng giá trị biến đổi đếm count_SNT lên 1 solo vị. Ví như count_SNT bằng với số N thì nghĩa là sẽ in đủ N số NT đầu tiên, lúc đó ta đã break thoát khỏi vòng lặp và kết thúc chương trình.
#include"stdio.h"boolSNT(intx)inti;if(x1)returnfalse;for(i=2;ix/2;++i)if(x%i==0)returnfalse;returntrue;intmain()intn,count_SNT;inti;doprintf(" NhapvaosoN(N>0):N=");scanf("%d",&n);while(n0);i=2;count_SNT=0;while(true)if(SNT(i))printf("%d",i);++count_SNT;++i;if(count_SNT==n)break;return0;Find all postsXem thêm: Tải Game Khu Vườn Địa Đàng Online, Just A Moment