XÂU KÍ TỰ TRONG PASCAL

     

Xâu kí từ là để xử lý các chuỗi văn bản, Pascal đưa ra một kiểu dữ liệu mới gọi là xâu ký kết tự cùng được định nghĩa bởi từ khóa STRING. Trong ngữ điệu lập trình Pascal xâu kí trường đoản cú là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

Bạn đang xem: Xâu kí tự trong pascal


Câu hỏi: Trong ngôn từ lập trình Pascal xâu kí trường đoản cú là

A. Tập hợp những chữ mẫu và những chữ số vào bảng vần âm tiếng Anh

B. Dãy những kí tự vào bảng mã ASCII

C. Tập hợp các chữ loại trong bảng chữ cái tiếng Anh

D. Mảng các ký tự

Trả lời

Đáp án đúng: B. Dãy các kí tự vào bảng mã ASCII

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal xâu kí từ là dãy các kí tự vào bảng mã ASCII.

Giải ham mê của thầy giáo techftc.com vì sao chọn giải đáp B


Xâu kí từ là để xử lý những chuỗi văn bản, Pascal giới thiệu một kiểu tài liệu mới hotline là xâu ký tự cùng được định nghĩa bằng từ khóa STRING. Xâu cam kết tự là dữ liệu gồm một dãy các ký tự trong bảng mã ASSCII, mỗi kí từ là một phần tử trong xâu.

Ví dụ: ‘ Ha noi ‘ = ‘ Ha noi ‘

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, nhị xâu kí trường đoản cú được xem là bằng nhau khi chúng giống nhau hoàn toàn. Con số kí tự trong xâu được hotline là độ dài của xâu. Xâu bao gồm độ dài bởi 0 hotline là xâu rỗng.

Để biểu thị kiểu xâu ta phải xác định:

- Tên loại xâu.

- biện pháp khai báo thay đổi kiểu xâu.

Xem thêm: Top 17 Bài Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Hay Nhất ), Top 17 Bài Phân Tích Bài Thơ Vội Vàng Hay Nhất

- con số kí tự dạng hình xâu.

- những phép toán làm việc với xâu.

- bí quyết tham chiếu tới thành phần của xâu.

Cách khai báo: Xâu ký kết tự trong bộ nhớ lưu trữ nó chiếm số byte thông qua số ký tự cực lớn được khai báo cùng với byte trước tiên chứa số cam kết tự hiện có của xâu. Độ dài về tối đa của xâu cam kết tự là 255.

- phương pháp nhập/xuất: bí quyết đọc tốt viết mẫu mã STRING cũng giống như như những kiểu tài liệu khác, ta sử dụng những thủ tục READ, hoặc WRITE.);

- truy vấn từng thành phần của xâu ký kết tự: tương từ bỏ mảng 1 chiều: thông qua tên biến chuyển kiểu STRING còn chỉ số của nó

Với kiến thức trên chúngta hoàn toàn có thể kết luận rằng: Trong ngôn từ lập trình pascal xâu kí từ là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

Xem thêm: Viết Bài Văn Kể Lại Một Câu Chuyện Mà Em Đã Chứng Kiến Văn 9 ?

Đáp án B là đúng.

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về ngôn ngữ lập trình Pascal

Câu 1:Độ dài tối đa của xâu kí tự trong Pascal là:

A. 256

B. 255

C. 65535

D. Tùy ý

Đáp án: B. 255

Câu 2: đến xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Công dụng của hàm Length(S) là:

A. 12

B. 13

 C. 14

D. 15

Đáp án: B. 13

Câu 3: mang đến xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Công dụng của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: C. 7

Câu 4: mang đến khai báo sau: Var hoten : String; phân phát biểu làm sao dưới đây là đúng ?

A. Câu lệnh sai bởi thiếu độ dài buổi tối đa của xâu

B. Xâu gồm độ dài lớn nhất là 0

C. Xâu gồm độ dài lớn số 1 là 255

D. Cần phải khai báo kích cỡ của xâu sau đó

Đáp án: C. Xâu gồm độ dài lớn nhất là 255

Câu 5: hãy lựa chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt

B. Chèn xâu S2 vào S1 bước đầu từ vị trí vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Xào luộc vào cuối S1 1 phần của S2 từ địa chỉ vt

Đáp án: A. Chèn xâu S1 vào S2 ban đầu từ vị trí vt

-------------------------------

Hi vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng trên trên đây của techftc.com về câu hỏi Trong ngôn từ lập trình Pascal xâu kí từ bỏ là gì sẽ hỗ trợ thêm kiến thức và kỹ năng về tin học. Cảm ơn chúng ta đã đọc bài bác viết, chúc các bạn đạt công dụng cao!